WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

Szkolenie QGIS i SAGA GIS – poziom podstawowy

 Nowość!

QGIS i SAGA GIS – poziom podstawowy

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom obu programów pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programów QGIS i SAGA GIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanymi programem QGIS i SAGA GIS. Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą.

Liczba uczestników

Na tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby.

Korzyści

  • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS i SAGA GIS w bardzo krótkim czasie
  • Maksymalnie czterech pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego dnia
  • Poznanie praktycznych umiejętności obsługi obu programów w krótkim czasie

Trener

Trener jest praktykiem z blisko 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.

Theme by Anders Norén