Szkolenia GIS

Przedstawiany naszą ofertę szkoleń GIS, która jest skierowana do osób zajmujących się wieloma aspektami życia. Prawie każda informacja jest zlokalizowana w otaczającej nas przestrzeni, którą można zwizualizować i przeprowadzić liczne, ciekawe analizy przestrzenne.

Dysponujemy doświadczonym zespołem trenerów GIS, którzy posiadają dużą wiedzę praktyczną w posługiwaniu się systemem GIS, a szczególnie oprogramowaniem Open Source QGIS i SAGA GIS

INFORMUJEMY, IŻ NASZA FIRMA JEST WPISANA DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH POD NUMEREM EWIDENCYJNYM: 2.24/00093/2023.

Szkolenia GIS

Szkolenie QGIS poziom podstawowy – celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Szkolenia dwudniowe – celem szkolenia jest szersze przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne. Poznają rozszerzone możliwości oprogramowania QGIS.

Szkolenie QGIS poziom średnio zaawansowany – szkolenie dedykowane jest dla osób, które znają już podstawy QGIS i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w analizach przestrzennych i automatyzacji pracy.

Szkolenie QGIS poziom zaawansowany – szkolenie dedykowane jest dla osób, które znają już QGIS i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w analizach przestrzennych i automatyzacji pracy. Nauczą się lepszej i szybszej pracy.

Szkolenie QGIS Premium –  dedykowane jest dla dużych organizacji, które zamierzają stworzyć w swojej strukturze dział GIS. Dzięki programowi QGIS jest to bardzo wygodne, program jest w pełni konfigurowalny i o ogromnych możliwościach rozbudowy. A to, że jest darmowy (open source) stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju. Szkolenie QGIS Premium trwa dwa lub trzy dni.

QGIS i SAGA GIS – poziom podstawowy – Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom obu programów pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programów QGIS i SAGA GIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Zobacz ofertę szkoleń specjalistycznych GIS

Szkolimy również zdalnie - online.

Na naszym kanale YT Trener GIS prezentujemy darmowy kurs QGIS – serdecznie zapraszamy

Do tej pory zaufały nam w zakresie szkoleń:

 • pracownicy firmy związanej z OZE z Warszawy
 • pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie
 • pracownik firmy elektroenergetycznej
 • pracownicy Urzędu Gminy Oława
 • rolnik z Wielkopolski
 • pracownicy Ministerstwa Infrastruktury
 • pracownicy firmy telekomunikacyjnej
 • pracownicy spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie
 • pracownicy firmy związanej z fotowoltaiką z Bydgoszczy
 • pracownicy Urzędu Gminy Dębe Wielkie
 • pracownik firmy telekomunikacyjnej
 • pracownicy firmy związanej z fotowoltaiką z Poznania
 • pracownicy firmy projektowej z Gliwic
 • pracownicy firmy projektowej z Katowic
 • pracownik firmy związanej z dronami
 • pracownicy Urzędu Gminy Dębe Wielkie – sesja jesienna
 • pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
 • pracownicy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA – oddział Katowice
 • pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • urbanista
 • pracownicy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA – oddział Katowice, 2 edycja
 • pracownicy urzędów Subregionu Centralnego
 • pracownicy Kraków Airport
 • pracownicy Urzędu Gminy (cykl szkoleń z arkusza kalkulacyjnego)
 • pracownicy firmy związanej z OZE
 • pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej
 • pracownicy banku zajmujący się nieruchomościami
 • pracownicy firmy projektowej
 • pracownicy firmy doradczej dla rynku kolejowego, transportu publicznego i pozyskiwania funduszy unijnych
 • pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
 • pracownicy firmy z branży OZE (fotowoltaika)
 • pracownicy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
 • pracownicy firmy produkującej wyroby wapiennicze
 • architekci i urbaniści biura planowania w Zielonej Górze
 • pracownicy biura planowania we Wrocławiu
 • projektant z biura projektowo-geodezyjnego w Mikołowie
 • cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • firma deweloperska z Warszawy
 • pracownicy firmy z branży OZE (fotowoltaika, wiatraki)
 • pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (3 szkolenia)
 • pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (edycja jesienna, 3 szkolenia)
 • projektantka z biura projektowego w Radomsku

W 2022 roku przeszkoliliśmy prawie 300 osób!

 • pracownicy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pracownicy Pracowni Urbanistyczno- Projektowej
 • specjalista ds. nieruchomości
 • pracownik naukowy (historyk)
 • studentka
 • pracownik naukowy (geograf)
 • pracownicy firmy zagranicznej z branży OZE
 • pracownicy UG Gierałtowice
 • pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego
 • pracownicy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA – oddział Katowice
 • pracownicy Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
 • pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • pracownicy naukowo-badawczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • osoby prywatne
 • pracownicy cywilni i wojskowy 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego
 • pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa
 • pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • pracownicy GrupyBST
 • pracownik firmy telekomunikacyjnej
 • pracownik Urzędu Miejskiego w Gogolinie
 • pracownicy Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – Białystok
 • pracownice Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • osoby prywatne
 • pracownik firmy wodociągowej
 • Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna;
 • Uniwersytet Rzeszowski, Architektura Krajobrazu;
 • Biuro Planowania Przestrzennego;
 • pracownicy ARiMR Oddział Małopolski;
 • pracownik firmy projektowej;
 • studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ;
 • pracownicy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA – oddział Katowice;
 • pracownicy Urzędu Gminy Mieścisko;
 • pracownik firmy urbanistycznej;
 • pracownicy Urzędu Gminy Kostomłoty;
 • pracownik Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • pracownicy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA – Warszawa;
 • pracownicy firmy Gastel Prefabrykacja SA;
 • pracownicy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
 • C-DROG Projekt;
 • firma analityczna;
 • fundacja;
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie;
 • Koleje Dolnośląskie;
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu;
 • Śląski Urząd Wojewódzki;
 • Uniwersytet Śląski w ramach projektu GeoHazardSilesia przeprowadziliśmy szkolenie „Analiza i wizualizacja graficzna w naukach o Ziemi„;
 • Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.
 • osoby prywatne;
 • Zakłady Azotowe;
 • Śląski Urząd Wojewódzki;
 • Politechnika Łódzka.