WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

Szkolenia GIS

Przedstawiany naszą ofertę szkoleń GIS, która jest skierowana do osób zajmujących się wieloma aspektami życia. Prawie każda informacja jest zlokalizowana w otaczającej nas przestrzeni, którą można zwizualizować i przeprowadzić liczne, ciekawe analizy przestrzenne.

Dysponujemy doświadczonym zespołem trenerów GIS, którzy posiadają dużą wiedzę praktyczną w posługiwaniu się systemem GIS, a szczególnie oprogramowaniem Open Source QGIS i SAGA GIS.

Informujemy, iż nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00382/2017.

Oferta Szkoleń QGIS

Szkolenia jednodniowe – celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Szkolenia dwudniowe – celem szkolenia jest szersze przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne. Poznają rozszerzone możliwości oprogramowania QGIS.

Szkolenie QGIS poziom średnio zaawansowany – szkolenie dedykowane jest dla osób, które znają już podstawy QGIS i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w analizach przestrzennych i automatyzacji pracy.

Szkolenie QGIS Premium –  dedykowane jest dla dużych organizacji, które zamierzają stworzyć w swojej strukturze dział GIS. Dzięki programowi QGIS jest to bardzo wygodne, program jest w pełni konfigurowalny i o ogromnych możliwościach rozbudowy. A to, że jest darmowy (open source) stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju. Szkolenie QGIS Premium trwa dwa lub trzy dni.

QGIS i SAGA GIS – poziom podstawowy – Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom obu programów pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programów QGIS i SAGA GIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Szkolenia tematyczne GIS

Szkolenie QGIS i arkusz kalkulacyjny dedykowane jest dla osób, które chcą poznać podstawy QGIS i Excela, a chciałyby poznać możliwości łączenia systemu GIS i arkusza kalkulacyjnego.

Szkolenie QGIS w gospodarowaniu nieruchomościami dedykowane jest dla osób z branży nieruchomości, które chcą poznać podstawy QGIS. Szkolenie porusza aspekty pracy w systemie GIS, które będą przydatne dla osób związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości, czyli pośrednictwem, obrotem, wyceną.

Szkolenie QGIS w planowaniu strategicznym dedykowane jest planistom strategicznym, twórcom strategii, programów strategicznych. Szkolenie QGIS w planowaniu strategicznym przygotowano dla osób, które pracują w działach ds. planowania strategicznego, rozwoju, wydziałach zajmujących się planowaniem strategicznym lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem wszelkiego rodzaju strategii.

Szkolenie QGIS w planowaniu przestrzennym dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. planowania przestrzennego, wydziałach zajmujących się planowaniem lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szkolenie QGIS w planowaniu przestrzennym Premium poziom średniozaawansowany dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. planowania przestrzennego, wydziałach zajmujących się planowaniem lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Kursanci poznają metody szybszej pracy w programie QGIS, a także w wersji trzydniowej program SAGA GIS.

Szkolenie QGIS w badaniu i ochronie środowiska dedykowane jest dla osób pracujących w ochronie środowiska, badaniu środowiska naturalnego, w wydziałach zajmujących się ochroną środowiska i przedsiębiorstwach tworzących programy ochrony środowiska, ochrony powietrza itp.

Szkolenie QGIS  dla zarządzających infrastrukturą komunalną przeznaczone jest dla pracowników miejskich i regionalnych spółek gospodarki komunalnej. Szkolenie QGIS dedykowane jest dla osób, które pracują w firmach zarządzających infrastrukturą komunalną, wodociągach i kanalizacji, spółkach energetycznych.

Wkrótce większa oferta szkoleń tematycznych GIS.

Przeprowadzone szkolenia:

2018 rok:

 • Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna;
 • Uniwersytet Rzeszowski, Architektura Krajobrazu;
 • Biuro Planowania Przestrzennego;
 • pracownicy ARiMR Oddział Małopolski;
 • pracownik firmy projektowej;
 • studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ;
 • pracownicy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA – oddział Katowice;
 • pracownicy Urzędu Gminy Mieścisko;
 • pracownik firmy urbanistycznej;
 • pracownicy Urzędu Gminy Kostomłoty;
 • pracownik Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • pracownicy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA – Warszawa;
 • pracownicy firmy Gastel Prefabrykacja SA;
 • pracownicy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

2017 rok:

 • C-DROG Projekt;
 • firma analityczna;
 • fundacja;
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie;
 • Koleje Dolnośląskie;
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu;
 • Śląski Urząd Wojewódzki;
 • Uniwersytet Śląski w ramach projektu GeoHazardSilesia przeprowadziliśmy szkolenie “Analiza i wizualizacja graficzna w naukach o Ziemi“;
 • Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

2016 rok:

 • osoby prywatne;
 • Zakłady Azotowe;
 • Śląski Urząd Wojewódzki;
 • Politechnika Łódzka.

Theme by Anders Norén