geomarketing
analiza lokalizacji

Określenie GEOmarketing pochodzi od połączenia dwóch słów geografii i marketingu. Geografia „pomaga” w sprzedaży produktów czy usług. Każda działalność usługowa działa w przestrzeni, powinna być zlokalizowana tam gdzie są jej potencjalni konsumenci lub tam gdzie potrafią dojechać. Twój biznes musi dotrzeć do klienta, „znaleźć” go w przestrzeni. Dzięki GIS, czyli systemom informacji geograficznej, stało się możliwe szybkie i wiarygodne badanie zależności lokalizacji i przewidywanie osiągania większych zysków. Geomarketing pomaga w szybkim i lepszym podejmowaniu decyzji biznesowych.

Analizy geomarketingowe

dane

Podstawą analiz geomarketingowych są dane cyfrowe, które dzięki umiejętnemu przetworzeniu i szczegółowej analizie pozwalają na podjęcie decyzji o wybraniu lokalizacji nowego biznesu lub restrukturyzację istniejącego, mniej efektywnego punktu sprzedaży, usług.

Branże

  • Bankowość – lokalizacja placówek bankowych w zależności od zamożności preferowanych klientów, analiza konkurencji, restrukturyzacja oddziałów, kanibalizacja oddziałów;
  • Handel – potencjalni klienci, potencjał rynku, analiza bezpośredniej konkurencji, prognoza obrotów danej lokalizacji, analiza dojazdu;
  • Nieruchomości komercyjne – potencjał rynku nieruchomości danego regionu, miasta, zróżnicowanie przestrzenne czynszów;
  • Branża farmaceutyczna – potencjał rynku zdrowia, analiza konkurencji;
  • Branża reklamowa – planowanie kampanii reklamowych, widoczność billboardów;
  • i wiele innych branż, które działają w przestrzeni…

odpowiedzi na pytania

  • czy obecna lokalizacja punktu sprzedaży jest prawidłowa?
  • gdzie znajdę najwięcej klientów?
  • gdzie dystrybuować gazetki reklamowe gdzie mieszka najwięcej osób o określonym statusie?
  • dlaczego w danym punkcie sprzedaż idzie źle?
  • gdzie czynsze są niskie? jaki jest potencjał w danym obszarze?
  • jaka jest najlepsza dostępność w danym obszarze?
  • gdzie jest najlepsza dostępność komunikacją publiczną?​

Zobacz nasz blog

prezentujemy część analiz geomarketingowych

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder