QGIS - poziom podstawowy

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Dla kogo?

Szkolenie QGIS poziom podstawowy dedykowane jest dla osób, które pracują z danymi przestrzennymi np. w formie tabel lub zestawień i chciałyby je wizualizować. Przedstawienie danych na mapie w momencie wzbogaca cały obraz danej sytuacji i przyspiesza analizę danych. W dwa dni uczestnicy poznają program QGIS dużo lepiej, niż ma to miejsce podczas szkolenia jednodniowego.

Cel szkolenia ?

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają  możliwości programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią analizy i zwizualizują dane przestrzenne. W formie dwudniowej i trzydniowej, szkolenie znacznie rozszerza wiedzę uczestników w zakresie możliwości analitycznych GIS, a także pozwoli lepiej zapamiętać funkcje QGIS.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanym programem QGIS.
Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą
(+100 zł/laptopa/dzień). 

miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się w Katowicach.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miejscach, w tym celu prosimy o kontakt

Co poznasz?

Podczas szkolenia poznasz najważniejsze elementy pracy w oprogramowaniu QGIS, poznasz wtyczki ułatwiające pracę, zrobisz kolejne mapy, przeprowadzisz analizy przestrzenne. Stworzysz warstwy wektorowe z tabeli, zgeokodujesz punkty adresowe, zwizualizujesz przepływy między punktami. Będziesz mógł wydajniej pracować w GIS.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

Istnieje możliwość zwiększenie liczby uczestników, w tym celu prosimy o kontakt

Nauczysz się:

 • jak wczytać dane wektorowe i rastrowe;
 • jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych;
 • jak zrobić ciekawą analizę przestrzenną;
 • jak podłączyć dane tabelaryczne (z arkusza kalkulacyjnego) z warstwą GIS;
 • poznają najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a;
 • jak stworzyć bufor od linii kolejowej, drogi czy lasu;
 • jak podłączyć WMS z mapą topograficzną.

Korzyści

 • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS w bardzo krótkim czasie;
 • Poznanie funkcji QGIS do łączenia danych;
 • 3 pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu dwóch dni;
 • Uczestnicy otrzymają wskazówki jak nie popełniać  błędów, które mogą zmienić wyniki analizy.

Trener

Trener jest praktykiem z 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.


firma

Informujemy, iż nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00216/2019.

wybierz Szkolenie

Wybierz odpowiadającą długość szkolenia. 
Dotyczy szkoleń w Katowicach. Cena za wszystkich uczestników szkolenia.

Koszt szkolenia online (zdalnego) oznaczony gwiazdką (*)

dwudniowe

Indywidualne

2890 zł / 1690 zł*

/14 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Proste zapytania przestrzenne

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Atlas map

Poziom zaawansowania

dwudniowe

Grupowe

4490 zł / 2490 zł*

/14 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Proste zapytania przestrzenne

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Atlas map

Poziom zaawansowania