SZKOLENIE QGIS W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

O szkoleniu

W ramach szkoleń oferujemy przygotowanie do pracy z programem QGIS (dawniej Quantum GIS) dla specjalistów planowania przestrzennego. Program QGIS opiera się na licencji Open Source, czyli można z niego korzystać bez opłat, zarówno dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

wymiarowanie w QGIS

Dla kogo?

Dla planistów, urbanistów. Szkolenie QGIS w planowaniu przestrzennym dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. planowania przestrzennego, wydziałach zajmujących się planowaniem lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego.

zmiana ustawy

Zmiana (z sierpnia 2020 roku) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza obowiązek organów właściwych do sporządzania projektów aktów, tworzą oraz prowadzą, w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284), zwane dalej „zbiorami”.

2. Zbiory obejmują dane przestrzenne tworzone dla następujących aktów:
1) planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
2) studiów;
3) planów miejscowych;
4) miejscowych planów odbudowy;
5) miejscowych planów rewitalizacji.
3. Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej:
1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2) atrybuty zawierające informacje o akcie;
3) część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają  możliwości programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią analizy i zwizualizują dane przestrzenne. W formie dwudniowej i trzydniowej, szkolenie znacznie rozszerza wiedzę uczestników w zakresie możliwości analitycznych GIS, a także pozwoli lepiej zapamiętać funkcje QGIS.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanym programem QGIS.
Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą
(+100 zł/laptopa/dzień). 

miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się w Katowicach.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miejscach, w tym celu prosimy o kontakt

Możemy wynająć również laptopy za dodatkową opłatą

Co poznasz?

Podczas szkolenia poznasz najważniejsze elementy pracy w oprogramowaniu QGIS, poznasz wtyczki ułatwiające pracę, zrobisz kolejne mapy, przeprowadzisz analizy przestrzenne. Stworzysz warstwy wektorowe z tabeli, zgeokodujesz punkty adresowe, zwizualizujesz przepływy między punktami. Będziesz mógł wydajniej pracować w GIS.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

Istnieje możliwość zwiększenie liczby uczestników, w tym celu prosimy o kontakt

Nauczysz się:

 • jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych;
 • jak wczytać dane CAD do programu QGIS;
 • jak podłączyć dane tabelaryczne z warstwą GIS;
 • jak stworzyć bufor od linii kolejowej, drogi czy lasu;
 • jak przekształcić dane wektorowe na rastrowe;
 • poznają najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a;
 • jak podłączyć WMS z mapą topograficzną;
 • jak stworzyć geotifa
 • jak obliczyć powierzchnię zabudowy
 • jak znaleźć dane wektorowe o użytkowaniu terenu;
 • jak utworzyć styl wymiarowanie;
 • jak stworzyć wydruk mapy.

Korzyści

 • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS w bardzo krótkim czasie;
 • Poznanie funkcji QGIS do łączenia danych;
 • 3 pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego, dwóch lub trzech dni;
 • Uczestnicy otrzymają wskazówki jak nie popełniać  błędów, które mogą zmienić wyniki analizy.

Trener

Trener jest praktykiem z 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.


Firma

Informujemy, iż nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00093/2023.

Pobierz ulotkę o kursie tutaj

wybierz Szkolenie

Wybierz odpowiadającą długość szkolenia. 
Dotyczy szkoleń w Katowicach. Cena za 3 uczestników szkolenia.

Koszt szkolenia online (zdalnego) oznaczony gwiazdką (*)

jednodniowe

2490 zł / 1590 zł *

/7 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Import danych CAD do QGIS

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Wymiarowanie

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Wtyczka APP

Poziom zaawansowania

dwudniowe

4590 zł / 2590 zł *

/14 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Import danych CAD do QGIS

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Wymiarowanie

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Wtyczka APP

Poziom zaawansowania

trzydniowe

5590 zł /
3590 zł *

/21 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Import danych CAD do QGIS

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Wymiarowanie

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Wtyczka APP

Poziom zaawansowania