Szkolenia QGIS z Pythonem – poziom podstawowy

O szkoleniu

W świecie większość informacji ma miejsce w przestrzeni. Wizualizacja danych na wykresie, czy w tabeli arkusza kalkulacyjnego, nie daje nam pełnej informacji o zjawisku. Dopiero analiza, a następnie wizualizacja danych w aspekcie przestrzennym daje pełną wiedzę.
QGIS jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem open source w środowisku GIS.

Dla kogo?

Szkolenie QGIS z Pythonem – poziom podstawowy dedykowane jest dla osób, które znają podstawy QGIS, a chciałyby poznać kolejne funkcje tego oprogramowania oraz przyspieszyć i zoptymalizować swoją pracę z danym przestrzennymi.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby z podstawową znajomością oprogramowania QGIS.

Cel szkolenia ?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania języka programowania Python w środowisku QGIS. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą zdolni do samodzielnego tworzenia skryptów i automatyzacji zadań GISowych w QGIS przy użyciu Pythona. Szkolenie obejmie zagadnienia obejmujące podstawy składni języka Python, integrację Pythona z QGIS, tworzenie skryptów do manipulacji i analizy danych przestrzennych, jak również wykorzystanie interfejsu API QGIS do tworzenia map.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój własny laptop z zainstalowanym programem QGIS. Na początku szkolenia trener przybliża system GIS i opisuje program QGIS wraz z wbudowanym modułem języka Python, następnie wykonuje zadania, które uczestnicy obserwują i robią na swoich laptopach. Następnie uczestnicy dostają zadania do wykonania, których zaplanowano kilkanaście. Uczestnicy posiadają pełne wsparcie i pomoc od trenera w zakresie materiałów prezentowanych na kursie.

Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą (+100 zł/laptopa/dzień).

miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się w Katowicach lub w formie online.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miejscach, w tym celu prosimy o kontakt

Co poznasz?

Podczas szkolenia poznasz najważniejsze elementy pracy w oprogramowaniu QGIS, poznasz wtyczki ułatwiające pracę, zrobisz kolejne mapy, przeprowadzisz analizy przestrzenne. Poznasz składnię języka Python, zmienne, funkcje, warunki.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

Istnieje możliwość zwiększenia liczby uczestników, w tym celu prosimy o kontakt

Nauczysz się o:

1. Podstawach języka Python:

 • Składnia języka Python: zmienne, funkcje, pętle, warunki
 • Struktury danych w Pythonie: listy, krotki, słowniki, geo ramki danych
 • Moduły w Pythonie wraz z bibliotekami GIS (Fiona, Geopandas i inne)

2. Integracji Pythona z QGIS:

 • Konfiguracja środowiska pracy w QGIS z użyciem Pythona
 • Wykorzystanie konsoli Pythona w QGIS

3. Automatyzacji zadań w QGIS za pomocą Pythona:

 • Tworzenie skryptów do manipulacji danymi przestrzennymi (wektory, rastry)
 • Automatyzacja procesów analizy danych w QGIS
 • Wizualizacja danych na mapach przy użyciu Pythona

Korzyści

 • Poznanie możliwości obsługi programu QGIS  w bardzo krótkim czasie;
 • Poznanie bardziej zaawansowanych funkcji QGIS w przystępny sposób;
 • 3 pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu 1, 2 lub 3 dni;
 • Umiejętność automatyzowania złożonych analiz przestrzennych i zwiększenie efektywności pracy w środowisku QGIS;
 • Uczestnicy otrzymają wskazówki jak nie popełniać  błędów, które mogą zmienić wyniki analizy
 • Rozszerzenie możliwości programistycznych, co pozwoli w pełni wykorzystać QGIS do konkretnych potrzeb i wymagań projektowych

Trener

Trener jest praktykiem z ponad 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS oraz programisty w języku Python. Uczestnik wielu konferencji i meetupów na których prezentował tematy z zakresu geoprzetwarzania danych przestrzennych.

wybierz Szkolenie

Wybierz odpowiadającą długość szkolenia. Szkolenie stacjonarne lub online.

jednodniowe

7 godzin

Poziom zaawansowania

dwudniowe

14 godzin

Poziom zaawansowania

trzydniowe

21 godzin

Poziom zaawansowania

Pełna oferta szkoleń dostępna tutaj

Omówienie programu bazodanowego MS SQL Server