SZKOLENIE „QGIS W ANALIZIE ZAGOSPODAROWANIA I ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH”

O szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się wykonywaniem różnego rodzaju opracowań związanych z wodami opadowymi. W szczególności dotyczy to projektów i koncepcji kanalizacji deszczowej w zurbanizowanych obszarach miejskich. W środowisku QGIS znajdziemy wiele narzędzi możliwych do wykorzystania w tego rodzaju działaniach. Ich prawidłowe wykorzystanie umożliwia uzyskanie kompleksowych rozwiązań, pożądanych z punktu widzenia prawidłowego odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych.

Dla kogo?

Jeśli jesteś pracownikiem urzędu miejskiego, pracownikiem wodociągów lub firmy projektowej zajmującej się tymi zagadnieniami, to szkolenie jest dla Ciebie. Szkolenie QGIS dedykowane jest zarówno dla osób, które już znają program (1 lub 2 dni) lub chcą go dopiero poznać od podstaw (2 lub 3 dni).

Cel szkolenia ?

Celem szkolenia jest przedstawienie programu QGIS pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i narzędzie możliwych do wykorzystania w analizie zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój własny laptop z zainstalowanym programem QGIS. Na początku szkolenia trener przybliża system GIS i opisuje program QGIS wraz z wbudowanym modułem języka Python, następnie wykonuje zadania, które uczestnicy obserwują i robią na swoich laptopach. Następnie uczestnicy dostają zadania do wykonania, których zaplanowano kilkanaście. Uczestnicy posiadają pełne wsparcie i pomoc od trenera w zakresie materiałów prezentowanych na kursie.

Szkolenie wykonujemy w formie zdalnej.

miejsce szkolenia

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia stacjonarnego, w tym celu prosimy o kontakt

Co poznasz?

Podczas szkolenia poznasz najważniejsze elementy pracy w oprogramowaniu QGIS. Stworzysz warstwy wektorowe z tabeli, zgeokodujesz punkty adresowe, nauczysz się wykonywać mapy poziomicowe i wizualizować ukształtowanie terenu. Poznasz sposoby analizy nachylenia i ekspozycji terenu oraz sposoby podziału obszaru na formy terenowe. Nauczysz się wyznaczać obszary bezodpływowe oraz wykonywać podziały obszaru na zlewnie elementarne. Będziesz umiał także wyznaczać zlewnie wybranych punktów oraz wykonywać analizy zalewania. Przygotowanie map kierunków spływu wody, wskaźników wilgotności oraz wyznaczanie profili kanalizacji nie będzie dla Ciebie problemem. Poruszony zostanie temat analizy ukształtowania terenu jako podstawowego czynnika kształtującego przemieszczanie się wód opadowych. Nauczysz się wykorzystywać w środowisku GIS dane z AutoCAD’a i będziesz umiał hurtowo przygotowywać mapy. Automatyzacja wykonywania map też nie będzie dla Ciebie problemem. Ponadto poznasz możliwe do wykorzystania źródła danych przestrzennych, istotnych z hydrologicznego punktu widzenia.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

Istnieje możliwość zwiększenia liczby uczestników, w tym celu prosimy o kontakt

Nauczysz się o:

  • jak pozyskać dane, wczytać je do programu i przetworzyć do formy nadającej się do wykonania analiz w środowisku GIS;
  • jak pracować na danych wektorowych i rastrowych, w tym jak przygotować swoje dane;
  • jak wykonać najbardziej przydatne analizy;
  • jak pozyskane dane i wyniki wykonanych analiz przedstawić na mapach;
  • jak zautomatyzować swoje prace;
  • jak powiązać pracę w środowisku QGIS z Auto CAD i MS Excel.

Korzyści

  • Poznanie praktycznej obsługi programu QGIS w bardzo krótkim czasie;
  • Nabycie konkretnych umiejętności;
  • Uzyskanie wskazówek jak nie popełniać błędów, które mogą uniemożliwić wykonanie lub zmienić wyniki analizy;
  • Udział w unikalnym szkoleniu o autorskim programie w konkurencyjnej cenie.

Trener

Trener jest praktykiem z 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS i autorem szeregu opracowań związanych z zastosowaniem QGIS w analizie i modelowaniu zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych.

wybierz Szkolenie

Wybierz odpowiadającą długość szkolenia. Szkolenie zawiera catering. Dotyczy szkoleń w Katowicach.

jednodniowe

7 godzin

Poziom zaawansowania

dwudniowe

14 godzin

Poziom zaawansowania

trzydniowe

21 godzin

Poziom zaawansowania

Pełna oferta szkoleń dostępna tutaj

Omówienie programu bazodanowego MS SQL Server