Szkolenie QGIS w badaniu i ochronie środowiska - poziom podstawowy

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Dla kogo?

Szkolenie QGIS w badaniu i ochronie środowiska dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. ochrony środowiska, wydziałach zajmujących się ochroną środowiska oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących badaniem środowiska, tworzeniem programów i strategii ochrony środowiska, ochrony powietrza itp.

Cel szkolenia ?

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne. Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę do lepszej pracy w badaniu i ochronie środowiska.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanym programem QGIS.
Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą
(+100 zł/laptopa/dzień). 

Szkolenie może odbywać się również zdalnie – online.

miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się w Katowicach.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miejscach, w tym celu prosimy o kontakt

Co poznasz?

Podczas szkolenia poznasz najważniejsze elementy pracy w oprogramowaniu QGIS, poznasz wtyczki ułatwiające pracę, zrobisz kolejne mapy, przeprowadzisz analizy przestrzenne. Stworzysz warstwy wektorowe z tabeli, bufor od linii, poligonu lub punktu. Policzysz ile działek jest na obszarze chronionym. Będziesz mógł wydajniej pracować w GIS.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

Istnieje możliwość zwiększenie liczby uczestników, w tym celu prosimy o kontakt

Nauczysz się:

 • jak wczytać dane wektorowe i rastrowe;
 • jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych;
 • jak zrobić ciekawą analizę przestrzenną; 
 • jak podłączyć WMS z danymi środowiskowym;
 • tworzyć bufory od linii, powierzchni i punktów;
 • poznasz źródła danych środowiskowych;
 • poznasz najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a;

Korzyści

 • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS w bardzo krótkim czasie;
 • Maksymalnie trzech pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego dnia;
 • Poznanie praktycznych umiejętności obsługi programu QGIS w krótkim czasie;
 • Praktyczne podejście do pracy w QGIS w ochronie środowiska

Trener

Trener jest praktykiem z 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.


Firma

Informujemy, iż nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00093/2023.

wybierz Szkolenie

Wybierz odpowiadającą długość szkolenia. 
Dotyczy szkoleń w Katowicach. Cena za wszystkich uczestników szkolenia.

KOSZT SZKOLENIA ONLINE (ZDALNEGO) OZNACZONY GWIAZDKĄ (*)

jednodniowe

1990 zł / 1590 zł *

/7 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Łączenie WMS z danymi środowiskowymi

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Złożone zapytania przestrzenne

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Źródła danych środowiskowych

Atlas map

Poziom zaawansowania

dwudniowe

3490 zł / 2590 zł *

/14 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Łączenie WMS z danymi środowiskowymi

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Złożone zapytania przestrzenne

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Źródła danych środowiskowych

Atlas map

Poziom zaawansowania

trzydniowe

4890 zł / 3490 zł *

/21 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Łączenie WMS z danymi środowiskowymi

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Złożone zapytania przestrzenne

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Źródła danych środowiskowych

Atlas map

Poziom zaawansowania