Szkolenia QGIS z Pythonem

oferta szkoleń python w qgis

Szkolenie QGIS z Pythonem – poziom podstawowy – W świecie większość informacji ma miejsce w przestrzeni. Wizualizacja danych na wykresie, czy w tabeli arkusza kalkulacyjnego, nie daje nam pełnej informacji o zjawisku. Dopiero analiza, a następnie wizualizacja danych w aspekcie przestrzennym daje pełną wiedzę.
Szkolenie QGIS z Pythonem – poziom średniozaawansowany – Szkolenie QGIS z Pythonem – poziom średniozaawansowany dedykowane jest dla osób, które znają podstawy QGIS, a chciałyby poznać kolejne funkcje tego oprogramowania oraz przyspieszyć i zoptymalizować swoją pracę z danym przestrzennymi.

Szkolenie QGIS z Pythonem – poziom zaawansowany – dedykowane jest dla osób, które znają podstawy QGIS i podstawy Pythona, a chciałyby poznać kolejne funkcje tego oprogramowania oraz przyspieszyć i zoptymalizować swoją pracę z danym przestrzennymi.