WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

Szkolenie QGIS i SAGA GIS – poziom podstawowy

 QGIS i SAGA GIS – poziom podstawowy

Przedstawiamy szkolenie 2 w 1. Dwa programy podczas jednego szkolenia, QGIS i SAGA GIS. Bardzo często podczas pracy z danymi przestrzennymi potrzebujemy różnych rozwiązań, które może wykonać jeden lub drugi program. Dlatego warto poznać podstawy dwóch programów GIS, dzięki którym nasza praca będzie efektywniejsza.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom obu programów pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programów QGIS i SAGA GIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanymi programem QGIS i SAGA GIS.

Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą.

Liczba uczestników

Na tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby.

Korzyści

  • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS i SAGA GIS w bardzo krótkim czasie
  • Maksymalnie czterech pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego dnia
  • Poznanie praktycznych umiejętności obsługi obu programów w krótkim czasie

Trener

Trener jest praktykiem z blisko 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.

Pełna oferta szkoleń dostępna tutaj

Theme by Anders Norén