SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE GIS

Szkolimy również zdalnie - online

Przedstawiamy naszą ofertę szkoleń specjalistycznych GIS, które pomogą Państwu w codziennej pracy w rożnych dziedzinach biznesu, usług, dzięki którym praca stanie się przyjemnością.

Dysponujemy doświadczonym zespołem trenerów GIS, którzy posiadają dużą wiedzę praktyczną w posługiwaniu się systemem GIS, a szczególnie oprogramowaniem Open Source QGIS i SAGA GIS.


Szkolenie QGIS i arkusz kalkulacyjny dedykowane jest dla osób, które chcą poznać podstawy QGIS i Excela, a chciałyby poznać możliwości łączenia systemu GIS i arkusza kalkulacyjnego.

Szkolenie QGIS w gospodarowaniu nieruchomościami dedykowane jest dla osób z branży nieruchomości, które chcą poznać podstawy QGIS. Szkolenie porusza aspekty pracy w systemie GIS, które będą przydatne dla osób związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości, czyli pośrednictwem, obrotem, wyceną.

Szkolenie QGIS w branży OZE dedykowane jest dla osób z branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), które chcą poznać podstawy QGIS. Szkolenie porusza aspekty pracy w systemie GIS, które będą przydatne dla osób związanych z branżą OZE, czyli pozyskiwaniem działek pod fotowoltaikę lub wiatraki, działy związane z planowaniem przestrzennym.

Szkolenie QGIS w planowaniu strategicznym dedykowane jest planistom strategicznym, twórcom strategii, programów strategicznych. Szkolenie QGIS w planowaniu strategicznym przygotowano dla osób, które pracują w działach ds. planowania strategicznego, rozwoju, wydziałach zajmujących się planowaniem strategicznym lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem wszelkiego rodzaju strategii.

Szkolenie QGIS w planowaniu przestrzennym dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. planowania przestrzennego, wydziałach zajmujących się planowaniem lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szkolenie QGIS w planowaniu przestrzennym Premium poziom średniozaawansowany dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. planowania przestrzennego, wydziałach zajmujących się planowaniem lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Kursanci poznają metody szybszej pracy w programie QGIS, a także w wersji trzydniowej program SAGA GIS.

Szkolenie QGIS w badaniu i ochronie środowiska dedykowane jest dla osób pracujących w ochronie środowiska, badaniu środowiska naturalnego, w wydziałach zajmujących się ochroną środowiska i przedsiębiorstwach tworzących programy ochrony środowiska, ochrony powietrza itp.

Szkolenie QGIS  dla zarządzających infrastrukturą komunalną przeznaczone jest dla pracowników miejskich i regionalnych spółek gospodarki komunalnej. Szkolenie QGIS dedykowane jest dla osób, które pracują w firmach zarządzających infrastrukturą komunalną, wodociągach i kanalizacji, spółkach energetycznych.

Szkolenie QGIS  dla zarządców infrastruktury liniowej przeznaczone jest dla pracowników instytucji zarządzających infrastrukturą liniową, np. drogową. Szkolenie QGIS dedykowane jest dla osób, które pracują w takich organizacjach i chciałyby nauczyć się narzędzia GIS, jakim jest program QGIS.

Szkolenie Analiza danych w QGIS dla osób, które przetwarzają dużą ilość danych. W celu lepszego badania potrzeba dobrych danych, które często należy uporządkować, przefiltrować czy uzupełnić. Arkusz kalkulacyjny ułatwia to zadanie i pozwala przygotować dane tabelaryczne do wykorzystania i analizy ich w systemie GIS. Dlatego zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego szkolenia Analiza danych w QGIS.

Szkolenie Animacje w QGIS przeznaczone jest dla osób chcących poznać możliwości dynamicznej wizualizacji danych przestrzennych. Program QGIS jest do tego stworzony. Podczas zajęć poznasz również program GIMP, w którym dokonasz końcowej animacji. Dowiesz się jakich wtyczek używać, bo animacje tworzyły się szybciej. Poznasz również tajniki tworzenia atlasu map, również pomocnego do animacji danych w czasie.

Szkolenie MS SQL Server dedykowane jest osobom, które chcą nauczyć się podstaw działania w programie MS SQL Server w języku MS SQL. Jeżeli chcesz pracować na dużych bazach danych, usprawnić ich przeszukiwanie oraz poznać tajniki sprawnego tworzenia uporządkowanych baz danych, śmiało zapisz się na szkolenie.

Szkolenie QGIS w analizie zagospodarowania i odprowadzania wód przeznaczone jest dla osób zajmujących się wykonywaniem różnego rodzaju opracowań związanych z wodami opadowymi. W szczególności dotyczy to projektów i koncepcji kanalizacji deszczowej w zurbanizowanych obszarach miejskich. W środowisku QGIS znajdziemy wiele narzędzi możliwych do wykorzystania w tego rodzaju działaniach. Ich prawidłowe wykorzystanie umożliwia uzyskanie kompleksowych rozwiązań, pożądanych z punktu widzenia prawidłowego odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych.

Nowość! Python w QGIS!

Szkolenie QGIS z Pythonem – poziom podstawowy – W świecie większość informacji ma miejsce w przestrzeni. Wizualizacja danych na wykresie, czy w tabeli arkusza kalkulacyjnego, nie daje nam pełnej informacji o zjawisku. Dopiero analiza, a następnie wizualizacja danych w aspekcie przestrzennym daje pełną wiedzę.
Szkolenie QGIS z Pythonem – poziom średniozaawansowany – Szkolenie QGIS z Pythonem – poziom średniozaawansowany dedykowane jest dla osób, które znają podstawy QGIS, a chciałyby poznać kolejne funkcje tego oprogramowania oraz przyspieszyć i zoptymalizować swoją pracę z danym przestrzennymi.

Szkolenie QGIS z Pythonem – poziom zaawansowany – dedykowane jest dla osób, które znają podstawy QGIS i podstawy Pythona, a chciałyby poznać kolejne funkcje tego oprogramowania oraz przyspieszyć i zoptymalizować swoją pracę z danym przestrzennymi.

Potrzebujesz konsultacji?

Szkolenie GIS na godziny – masz mało czasu? Chcesz przedyskutować ważne zagadnienie, a nie wiesz jak je rozwiązać? To konsultacje dla Ciebie.