WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

Szkolenia specjalistyczne GIS

Szkolenia specjalistyczne GIS

Przedstawiamy naszą ofertę szkoleń specjalistycznych GIS, które pomogą Państwu w codziennej pracy w rożnych dziedzinach biznesu, usług, dzięki którym praca stanie się przyjemnością.

Dysponujemy doświadczonym zespołem trenerów GIS, którzy posiadają dużą wiedzę praktyczną w posługiwaniu się systemem GIS, a szczególnie oprogramowaniem Open Source QGIS i SAGA GIS.

Szkolenie QGIS i arkusz kalkulacyjny dedykowane jest dla osób, które chcą poznać podstawy QGIS i Excela, a chciałyby poznać możliwości łączenia systemu GIS i arkusza kalkulacyjnego.

Szkolenie QGIS w gospodarowaniu nieruchomościami dedykowane jest dla osób z branży nieruchomości, które chcą poznać podstawy QGIS. Szkolenie porusza aspekty pracy w systemie GIS, które będą przydatne dla osób związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości, czyli pośrednictwem, obrotem, wyceną.

Szkolenie QGIS w planowaniu strategicznym dedykowane jest planistom strategicznym, twórcom strategii, programów strategicznych. Szkolenie QGIS w planowaniu strategicznym przygotowano dla osób, które pracują w działach ds. planowania strategicznego, rozwoju, wydziałach zajmujących się planowaniem strategicznym lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem wszelkiego rodzaju strategii.

Szkolenie QGIS w planowaniu przestrzennym dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. planowania przestrzennego, wydziałach zajmujących się planowaniem lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szkolenie QGIS w planowaniu przestrzennym Premium poziom średniozaawansowany dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. planowania przestrzennego, wydziałach zajmujących się planowaniem lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Kursanci poznają metody szybszej pracy w programie QGIS, a także w wersji trzydniowej program SAGA GIS.

Szkolenie QGIS w badaniu i ochronie środowiska dedykowane jest dla osób pracujących w ochronie środowiska, badaniu środowiska naturalnego, w wydziałach zajmujących się ochroną środowiska i przedsiębiorstwach tworzących programy ochrony środowiska, ochrony powietrza itp.

Szkolenie QGIS  dla zarządzających infrastrukturą komunalną przeznaczone jest dla pracowników miejskich i regionalnych spółek gospodarki komunalnej. Szkolenie QGIS dedykowane jest dla osób, które pracują w firmach zarządzających infrastrukturą komunalną, wodociągach i kanalizacji, spółkach energetycznych.

Wkrótce większa oferta szkoleń specjalistycznych GIS.

Theme by Anders Norén