WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

Szkolenie QGIS w gospodarowaniu i wycenie nieruchomości

W ramach szkoleń oferujemy przygotowanie do pracy z programem QGIS (dawniej Quantum GIS) na poziomie podstawowym. Program QGIS opiera się na licencji Open Source, czyli można z niego korzystać bez opłat, zarówno dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych. QGIS jest dobrym programem przydatnym dla osób działających w branży nieruchomości.

Szkolenie QGIS w gospodarowaniu i wycenie nieruchomości

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne. Szkolenie jest skierowane na potrzeby osób, które pracują w branży nieruchomości.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanym programem QGIS. Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą. Szkolenie odbywa się w Katowicach. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miastach, w tym celu prosimy o kontakt.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby.

Korzyści

  • Poznanie możliwości obsługi programu QGIS w bardzo krótkim czasie;
  • Maksymalnie czterech pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu dwóch dni;
  • Poznanie praktycznych umiejętności obsługi programu w krótkim czasie.

Trener

Trener jest praktykiem z blisko 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.

Pełna oferta szkoleń dostępna tutaj

Theme by Anders Norén