SZKOLENIE QGIS W sektorze OZE

O szkoleniu

W ramach szkoleń oferujemy przygotowanie do pracy z programem QGIS (dawniej Quantum GIS) dla specjalistów z szeroko pojętej branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Program QGIS opiera się na licencji Open Source, czyli można z niego korzystać bez opłat, zarówno dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Dla kogo?

Dla pracowników firm związanych z OZE. Szkolenie QGIS w branży OZE dedykowane jest dla osób, które pracują w działach planowania przestrzennego, pozwoleń na budowę, działach wyszukiwania nieruchomości spełniających określone kryteria.

Cel szkolenia ?

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają  możliwości programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią analizy i zwizualizują dane przestrzenne. W formie dwudniowej i trzydniowej, szkolenie znacznie rozszerza wiedzę uczestników w zakresie możliwości analitycznych GIS, a także pozwoli lepiej zapamiętać funkcje QGIS.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanym programem QGIS.
Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą
(+100 zł/laptopa/dzień). 

miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się w Katowicach.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miejscach, w tym celu prosimy o kontakt

Możemy wynająć również laptopy za dodatkową opłatą

Co poznasz?

Podczas szkolenia poznasz najważniejsze elementy pracy w oprogramowaniu QGIS, poznasz wtyczki ułatwiające pracę, zrobisz kolejne mapy, przeprowadzisz analizy przestrzenne. Stworzysz warstwy wektorowe z tabeli, zgeokodujesz punkty adresowe, zwizualizujesz przepływy między punktami. Będziesz mógł wydajniej pracować w GIS.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

Istnieje możliwość zwiększenie liczby uczestników, w tym celu prosimy o kontakt

Nauczysz się:

 • jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych;
 • jak wczytać dane CAD do programu QGIS;
 • jak podłączyć dane tabelaryczne z warstwą GIS;
 • jak stworzyć bufor od linii kolejowej, drogi czy lasu;
 • jak przekształcić dane wektorowe na rastrowe;
 • poznają najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a;
 • jak podłączyć WMS z mapą topograficzną;
 • jak sprawdzić czy działka jest położona na MPZP;
 • jak znaleźć dane wektorowe o użytkowaniu terenu;
 • jak szukać działek pod farmy fotowoltaiczne i wiatraki;
 • jak stworzyć wydruk mapy.

Korzyści

 • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS w bardzo krótkim czasie;
 • Poznanie funkcji QGIS do łączenia danych;
 • 3 pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego, dwóch lub trzech dni;
 • Uczestnicy otrzymają wskazówki jak nie popełniać  błędów, które mogą zmienić wyniki analizy.

Trener

Trener jest praktykiem z ponad 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.

wybierz Szkolenie

Wybierz odpowiadającą długość szkolenia. Szkolenie zawiera catering.
Dotyczy szkoleń w Katowicach. Cena za wszystkich uczestników szkolenia.

jednodniowe

2390 zł

/7 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Import danych CAD do QGIS

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Proste zapytania przestrzenne

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Atlas map

Poziom zaawansowania

dwudniowe

4590 zł

/14 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Import danych CAD do QGIS

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Proste zapytania przestrzenne

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Atlas map

Poziom zaawansowania

trzydniowe

5590 zł

/21 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Import danych CAD do QGIS

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Proste zapytania przestrzenne

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni

Atlas map

Poziom zaawansowania