WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

Szkolenie QGIS dla zarządzających infrastrukturą komunalną

Screen programu QGIS 3.2

Screen programu QGIS 3.2

Szkolenie QGIS – poziom podstawowy

W ramach szkoleń oferujemy przygotowanie do pracy z programem QGIS (dawniej Quantum GIS) dla specjalistów planowania przestrzennego. Program QGIS opiera się na licencji Open Source, czyli można z niego korzystać bez opłat, zarówno dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Dla kogo?

Dla pracowników miejskich i regionalnych spółek gospodarki komunalnej. Szkolenie QGIS w wodociągach i kanalizacji dedykowane jest dla osób, które pracują w firmach zarządzających infrastrukturą komunalną, wodociągach i kanalizacji, spółkach energetycznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne. Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę do lepszej pracy w zarządzaniu, inwentaryzacją infrastruktury komunalnej w gminach, powiatach czy województwach.

Uczestnicy dowiedzą się:

– jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych;
– jak wczytać dane do programu QGIS;
– jak podłączyć dane tabelaryczne z warstwą GIS;
– jak stworzyć bufor od wodociągu czy rury kanalizacyjnej;
– jak przekształcić dane wektorowe na rastrowe;
– poznają najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a;
– jak podłączyć WMS z mapą topograficzną, ortfotomapą;
– jak obliczyć długość infrastruktury znajdującej się na działkach;
– jak stworzyć wydruk mapy.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanymi programem QGIS.
Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą.
Szkolenie odbywa się w Katowicach.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miastach, w tym celu prosimy o kontakt.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby. Cena za całą grupę i jest niezależna od liczby uczestników.

Korzyści

  • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS w bardzo krótkim czasie
  • Maksymalnie trzech pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego dnia
  • Poznanie praktycznych umiejętności obsługi programu QGIS w krótkim czasie
  • Praktyczne podejście do pracy w QGIS w wodociągach i kanalizacji

Trener

Trener jest praktykiem z 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.

Theme by Anders Norén