SZKOLENIE QGIS
DLA ZARZĄDZAJĄCYCH INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ

O szkoleniu

W ramach szkoleń oferujemy przygotowanie do pracy z programem QGIS (dawniej Quantum GIS) dla specjalistów zajmujących się infrastrukturą komunalną. Program QGIS opiera się na licencji Open Source, czyli można z niego korzystać bez opłat, zarówno dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Dla kogo?

Dla pracowników miejskich i regionalnych spółek gospodarki komunalnej. Szkolenie QGIS w wodociągach i kanalizacji dedykowane jest dla osób, które pracują w firmach zarządzających infrastrukturą komunalną, wodociągach i kanalizacji, spółkach energetycznych.

Cel szkolenia ?

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne. Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę do lepszej pracy w zarządzaniu, inwentaryzacją infrastruktury komunalnej w gminach, powiatach czy województwach.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanym programem QGIS.
Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą
(+100 zł/laptopa/dzień). 

miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się w Katowicach.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miejscach, w tym celu prosimy o kontakt

Co poznasz?

Podczas szkolenia poznasz najważniejsze elementy pracy w oprogramowaniu QGIS, poznasz wtyczki ułatwiające pracę, zrobisz kolejne mapy, przeprowadzisz analizy przestrzenne. Stworzysz warstwy wektorowe z tabeli, zgeokodujesz punkty adresowe, zwizualizujesz przepływy między punktami. Będziesz mógł wydajniej pracować w GIS.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

Istnieje możliwość zwiększenie liczby uczestników, w tym celu prosimy o kontakt

Nauczysz się:

 • jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych;
 • jak obliczyć długość infrastruktury znajdującej się na działkach;
 • jak podłączyć dane tabelaryczne z warstwą GIS;
 • jak stworzyć bufor od linii kolejowej, drogi czy lasu;
 • jak przekształcić dane wektorowe na rastrowe;
 • poznają najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a;
 • jak podłączyć WMS z mapą topograficzną;
 • jak znaleźć dane wektorowe o użytkowaniu terenu;
 • jak stworzyć wydruk mapy.

Korzyści

 • Poznanie możliwości obsługi programu QGIS w bardzo krótkim czasie;
 • Poznanie funkcji QGIS do łączenia danych;
 • 3 pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego, dwóch lub trzech dni;
 • Uczestnicy otrzymają wskazówki jak nie popełniać  błędów, które mogą zmienić wyniki analizy.

Trener

Trener jest praktykiem z 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.

wybierz Szkolenie

Wybierz odpowiadającą długość szkolenia. Każdy rodzaj szkolenia zawiera catering.
Dotyczy szkoleń w Katowicach. Cena za wszystkich uczestników szkolenia.

jednodniowe

1990 zł

/7 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Obliczenie długości linii przesyłowej na danej działce

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Wyszukanie działek przez które biegnie sieć

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Atlas map

Poziom zaawansowania

dwudniowe

3990 zł

/14 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Obliczenie długości linii przesyłowej na danej działce

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Wyszukanie działek przez które biegnie sieć

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Atlas map

Poziom zaawansowania

trzydniowe

4990 zł

/21 godzin

Interfejs użytkownika

Praca z projektami

Tworzenie i edycja warstw przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Stylizacja warstw

Redakcja i przygotowanie map

Obliczenie długości linii przesyłowej na danej działce

Wykorzystanie danych OpenStreetMap​

Wyszukanie działek przez które biegnie sieć

Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów

Atlas map

Poziom zaawansowania