WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

Szkolenie QGIS w planowaniu strategicznym

Screen programu QGIS 2.18

Screen programu QGIS 2.18 z danymi statystycznymi dla gmin

dedykowane dla specjalistów planowania strategicznego

W ramach szkoleń oferujemy przygotowanie do pracy z programem QGIS (dawniej Quantum GIS) dla specjalistów planowania strategicznego. Program QGIS opiera się na licencji Open Source, czyli można z niego korzystać bez opłat, zarówno dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Dla kogo?

Dla planistów strategicznych, twórców strategii, programów strategicznych. Szkolenie QGIS w planowaniu strategicznym dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. planowania strategicznego, rozwoju, wydziałach zajmujących się planowaniem strategicznym lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem wszelkiego rodzaju strategii. Szkolenie polecane jest szczególnie dla osób, które chcą poznać podstawy pracy w QGIS i chciałyby się doskonalić w tym oprogramowaniu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne. Następnie szkolenie wprowadza do pracy na wyższym poziomie znajomości QGIS, a w formie trzydniowej wzbogaca wiedzę o analizy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę do lepszej pracy w wydziałach, referatach ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także w firmach zajmujących się studiami, planami zagospodarowania przestrzennego.

Uczestnicy dowiedzą się:

– jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych;
– jak podłączyć dane statystyczne z warstwą GIS;
– poznają najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a;
– jak stworzyć wydruk mapy;
– bardziej zaawansowane analizy przestrzenne;
przygotowanie danych statystycznych w arkuszu kalkulacyjnym do pracy w analizach przestrzennych;

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanymi programem QGIS.
Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą.
Szkolenie odbywa się w Katowicach.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miastach, w tym celu prosimy o kontakt.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.
Cena za całą grupę i jest niezależna od liczby uczestników.

Korzyści

  • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS w bardzo krótkim czasie;
  • Maksymalnie trzech pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu dwóch lub trzy dni;
  • Poznanie praktycznych umiejętności obsługi programu QGIS w krótkim czasie;
  • Praktyczne podejście do pracy w QGIS w planowaniu przestrzennym;
  • W formie trzydniowej wzbogaca się o wiedzę z analiz w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Trener

Trener jest praktykiem z 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS i kilku latach pracy w dziale planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznego.

Szkolenie dwudniowe
Grupowe
2990
14 godzin zegarowych (2*7h)
Cena za max. 3 uczestników
Interfejs użytkownika
Praca z projektami
Mechanizm wtyczek
Tworzenie i edycja warstw przestrzennych
Praca z danymi przestrzennymi
Proste zapytania przestrzenne
Stylizacja warstw
Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
Wykorzystanie danych OpenStreetMap i Urban Atlas
Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni
Redakcja i przygotowanie map
Bardziej złożone zapytania przestrzenne
* cena zawiera catering (przerwa kawowa + obiad)
Napisz i dowiedz się wiecej
Szkolenie trzydniowe
Grupowe
4300
21 godzin zegarowych (3*7h)
Cena za max. 3 uczestników
Interfejs użytkownika
Praca z projektami
Mechanizm wtyczek
Tworzenie i edycja warstw przestrzennych
Praca z danymi przestrzennymi
Proste zapytania przestrzenne
Stylizacja warstw
Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
Wykorzystanie danych OpenStreetMap i Urban Atlas
Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni
Redakcja i przygotowanie map
Bardziej złożone zapytania przestrzenne
Poznanie możliwości analizy i przetworzenia danych statystycznych w arkuszu kalkulacyjnym
Przetworzenie danych statystycznych na dane przestrzenne
* cena zawiera catering (przerwa kawowa + obiad)
Napisz i dowiedz się wiecej

Theme by Anders Norén