WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

Szkolenie QGIS w planowaniu przestrzennym – Premium

Kursy i szkolenia QGIS

Kursy i szkolenia QGIS

Szkolenie QGIS – poziom średniozaawansowany

dedykowane dla specjalistów planowania przestrzennego

W ramach szkoleń oferujemy przygotowanie do pracy z programem QGIS (dawniej Quantum GIS) dla specjalistów planowania przestrzennego. Program QGIS opiera się na licencji Open Source, czyli można z niego korzystać bez opłat, zarówno dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Dla kogo?

Dla planistów, urbanistów. Szkolenie QGIS w planowaniu przestrzennym dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. planowania przestrzennego, wydziałach zajmujących się planowaniem lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Szkolenie polecane jest szczególnie dla osób, które już znają podstawy pracy w QGIS i chciałyby się doskonalić w tym oprogramowaniu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne. Następnie szkolenie wprowadza do pracy na wyższym poziomie znajomości QGIS, a w formie trzydniowej wzbogaca wiedzę o analizy rastrowe w programie SAGA GIS.
Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę do lepszej pracy w wydziałach, referatach ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także w firmach zajmujących się studiami, planami zagospodarowania przestrzennego.

Uczestnicy dowiedzą się:

– jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych;
– jak wczytać dane CAD do programu QGIS;
– jak podłączyć dane tabelaryczne z warstwą GIS;
– jak stworzyć bufor od linii kolejowej, drogi czy lasu;
– jak przekształcić dane wektorowe na rastrowe;
– poznają najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a;
– jak podłączyć WMS z mapą topograficzną;
– jak podłączyć dane WFS z obszarami chronionymi;
– jak znaleźć darmowe dane wektorowe o użytkowaniu terenu;
– jak stworzyć wydruk mapy;
– bardziej zaawansowane analizy przestrzenne;
– w wersji trzydniowej poznanie programu SAGA GIS;

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanymi programem QGIS i SAGA GIS.
Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą.
Szkolenie odbywa się w Katowicach.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miastach, w tym celu prosimy o kontakt.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.
Cena za całą grupę i jest niezależna od liczby uczestników.

Korzyści

  • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS w bardzo krótkim czasie;
  • Maksymalnie czterech pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego dnia;
  • Poznanie praktycznych umiejętności obsługi programu QGIS w krótkim czasie;
  • Praktyczne podejście do pracy w QGIS w planowaniu przestrzennym;
  • W wersji trzydniowej poznanie podstaw programu SAGA GIS do analiz rastrowych.

Trener

Trener jest praktykiem z 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS i kilku latach pracy w dziale planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Szkolenie dwudniowe
14 godzin zegarowych (2*7h)
PLN2990
Grupowe
Cena za max. 3 uczestników
Interfejs użytkownika
Praca z projektami
Mechanizm wtyczek
Tworzenie i edycja warstw przestrzennych
Praca z danymi przestrzennymi
Proste zapytania przestrzenne
Stylizacja warstw
Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
Wykorzystanie danych OpenStreetMap i Urban Atlas
Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni
Konwersja danych CAD do GIS
Redakcja i przygotowanie map
Bardziej złożone zapytania przestrzenne
* cena zawiera catering (przerwa kawowa + obiad)
Napisz i dowiedz się więcej
Szkolenie trzydniowe
21 godzin zegarowych (3*7h)
PLN4400
Grupowe
Cena za max. 3 uczestników
Interfejs użytkownika
Praca z projektami
Mechanizm wtyczek
Tworzenie i edycja warstw przestrzennych
Praca z danymi przestrzennymi
Proste zapytania przestrzenne
Stylizacja warstw
Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
Wykorzystanie danych OpenStreetMap i Urban Atlas
Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni
Konwersja danych CAD do GIS
Redakcja i przygotowanie map
Bardziej złożone zapytania przestrzenne
Podstawy programu SAGA GIS
Analizy rastrowe w SAGA GIS
* cena zawiera catering (przerwa kawowa + obiad)
Napisz i dowiedz się więcej

Theme by Anders Norén