Mapa potrzeb zdrowotnych

[:pl]

Mapa potrzeb zdrowotnych

Wykonujemy opracowanie mapy potrzeb zdrowotnych regionów (województw), na którą składa się analiza demograficzna, obejmująca m.in. liczbę ludności, gęstość zaludnienia, standaryzowany współczynnik umieralności (SMR), analizę zgonów wg. przyczyn istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego, liczbę urodzeń oraz współczynniki płodności.

gestosc powiaty
Mapa gęstości zaludnienia w powiatach

Kolejna część mapy potrzeb zdrowotnych składa się z analizy alokacji i wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej oraz łóżek szpitalnych, obejmuje ona m.in. liczbę i rodzaj oddziałów szpitalnych, jeżeli dotyczy, liczbę łóżek szpitalnych, jeżeli dotyczy, liczbę łóżek szpitalnych w przeliczeniu 100 tys. ludności, wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej oraz łóżek szpitalnych – wskaźnik obłożenia, jeżeli dotyczy, ocena efektywności wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej oraz łóżek szpitalnych, analizę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej według rozpoznań Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10, analizę średniego czasu pobytu u świadczeniodawcy i czasu oczekiwania na świadczenie.
Ostatnia część mapy potrzeb zdrowotnych zawierać będzie prognozę potrzeb zdrowotnych składającą się m.in. z prognozowanej liczby ludności z podziałem na poszczególne powiaty, prognozowaną strukturę ludności poszczególnych powiatów w odniesieniu do struktury ludności województwa i kraju ze względu na płeć i wiek, prognozowaną liczbę urodzeń oraz współczynniki płodności w województwie i poszczególnych powiatach, prognozowaną liczbę zgonów w województwie i poszczególnych powiatach – wartości bezwzględne oraz na 100 tys. mieszkańców, prognozowaną liczbę osobodni hospitalizacji.

gestosc_gminy_grid_nearest_neighbour
Mapa gęstości zaludnienia gmin w 2013 roku

Dodatkowo opracowujemy dostępność czasową do jednostek ochrony zdrowia, takich jak szpitale czy Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Wykonujemy delimitację obszarów wg dostępności do służby zdrowia. Dzięki naszym analizom możemy wskazać obszary wymagające wsparcia a także obszary, które mają bardzo dobrą sytuację pod względem opieki zdrowotnej.

Pełna oferta

[:]