WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

Witamy

Wykonujemy analizy przestrzenne, analizy geomarketingowe, wykorzystujemy GIS, sporządzamy zaawansowane mapy. Zapraszamy również na blog z wynikami analiz GIS w postaci map.
Zajmujemy się analizami przestrzennymi dla portów lotniczych, sieci handlowych, sieci usługowych i wielu innych. Próbkę naszych możliwości znajdą Państwo na blogu, na który serdecznie zapraszamy.

DATA MINING
Pojęcie data mining można tłumaczyć jako eksploracja danych, pozyskiwanie wiedzy, przetwarzanie danych. Wytwarzanie nowych informacji, danych z istniejących już ogromnej ilości baz danych.

GIS
Co to jest GIS? (ang. Geographic Information System) System informacji geograficznej, służący do przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych). Jest zasadniczym etapem procesu decyzyjnego.

GEOMARKETING
Określenie geomarketing pochodzi od połączenia dwóch słów geografii i marketingu. Każda działalność usługowa działa w przestrzeni, powinna być zlokalizowana tam gdzie są jej potencjalni konsumenci lub tam gdzie potrafią dojechać.

 

Theme by Anders Norén