WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

ciekawostki, gospodarka

Wskaźnik mobilności zawodowej – dojazdy do pracy

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

W 2014 roku ukazało się badanie Głównego Urzędu Statystycznego dojazdów do pracy na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. Z tego badania pobrano dane do wyliczenia wskaźnika mobilności zawodowej – dojazdy do pracy – naszego autorskiego wskaźnika. Przedstawia on średnią ważoną odległość dojazdów do pracy, jaką pokonują mieszkańcy badanych województw i powiatów. Przyjęto, że codzienne dojazdy do pracy pokonują osoby dojeżdżające maksymalnie 100 km w linii prostej pomiędzy centroidami jednostek administracyjnych. Dane GUS odnoszą się jedynie do nazwy gminy, w której mieszka dany pracownik. Nie uwzględniono osób pracujących w tej samej jednostce administracyjnej.

Województwa mazowieckie i lubelskie charakteryzują się największą wartością wskaźnika mobilności, który wynosi ponad 23 km. Z kolei najmniejszy wskaźnik mobilności przy codziennych dojazdach do pracy jest w województwach podkarpackim i śląskim i wynosi poniżej 18,4 km.

Mapa przedstawiająca wartość wskaźnika mobilności przy dojazdach do pracy dla województw

Mapa przedstawiająca wartość wskaźnika mobilności przy dojazdach do pracy dla województw

Analizując mapę prezentującą wartość wskaźnika mobilności dla powiatów od razu rzuca się w oczy województwo mazowieckie i otaczające Warszawę powiaty, które tworzą pierścień. Duża liczba mieszkańców województwa mazowieckiego pracuje w Warszawie i przez to taki duży wskaźnik w tych powiatach. Największą wartość wskaźnik mobilności osiąga w mieście Radom i wynosi ponad 61 km.
Z kolei miastem o najmniejszym wskaźniku mobilności jest Sopot, w którym przekracza nieco ponad 10 km. Można się domyślać, że większość wyjeżdżających do pracy Sopocian wybiera Gdańsk lub Gdynię.

Mapa przedstawiająca wartość wskaźnika mobilności przy dojazdach do pracy dla powiatów

Mapa przedstawiająca wartość wskaźnika mobilności przy dojazdach do pracy dla powiatów

Wskaźnik mobilności zawodowej można obliczyć również dla gmin, podregionów lub innych delimitowanych jednostek pod warunkiem, że będą one składały się z całych gmin lub powiatów.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén