WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

analizy dla portów lotniczych, analizy gis

Centralny Port Komunikacyjny, a istnienie Portu Lotniczego Chopina w Warszawie

Centralny Port Komunikacyjny (fot. W. Brol)

Centralny Port Komunikacyjny (fot. W. Brol)

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

W marcu 2017 roku na naszym blogu opublikowaliśmy analizę sześciu lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego, od jakiegoś czasu wiemy, że planowana lokalizacja przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie się mieściła w gminie Baranów. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że lotniskiem komplementarnym dla CPK będzie port lotniczy w Radomiu. Wiemy już też jaka jest zakładana liczba pasażerów w przyszłości. Postanowiliśmy zbadać, jak rynek lotniczy w Polsce będzie wyglądał pod względem konkurencji w 2030 roku, kiedy to zamierzenia władz mają stać się rzeczywistością.

Dla zbadania zasięgów oddziaływania lotnisk użyjemy modelu Huff’a, który opiera się na dostępności czasowej do lotnisk i ich ofertą. W tym przypadku będzie to liczba miejsc w samolotach zaprognozowana na rok 2030.

 

W tabeli przedstawiono prognozowaną liczbę miejsc w samolotach w 2030 roku dla poszczególnych lotnisk. Dla CPK przyjęto liczbę 50 milionów miejsc, a dla Radomia 10 mln. W pierwszym wariancie analizy lotnisko Chopina w Warszawie istnieje, w drugim wariancie już nie zostało ujęte.

Wariant I

Wynik analizy zobrazowano na pierwszej mapie. Obszar największego prawdopodobieństwa (powyżej 50%), z którego pasażerowie będą ciążyli do CPK znjaduje sięw zachodniej części województwa mazowieckiego i znacznej części województwa łódzkiego. Wyraźnie widać, że lotnisko Chopina w Warszawie „blokuje” powiększego się obszaru największego oddziaływania w kierunku wschodnim i północno-wschodnim. Widoczny jest również wpływ lotniska w Radomiu, które z ofertą 10 milionów miejsc znacząco oddziałuje na południową część województwa mazowieckiego.

Mapa przedstawia obszary oddziaływania lotnisk w Polsce po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego

Mapa przedstawia obszary oddziaływania lotnisk w Polsce po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego

A jaka to jest liczba potencjalnych pasażerów przy takim układzie lotnisk? Otóż obszar największego prawdopodobieństwa dla CPK obejmuje około 2 mln osób zamieszkujących te tereny (liczba odnosi się do obecnego zaludnienia, nie zaprognozowano zmian demograficznych dla 2030 roku). Liczba pasażerów z badanego obszaru oddziaływania wyniosłaby 1,27 mln osób przy współczynniku mobilności Polaków wynoszącym 1. Oczywiście w 2030 roku współczynnik ten będzie wyższy i może wynieść 2, a nawet 3. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że badana liczba pasażerów nie obejmuje tranzytu i osób przylatujących do Polski. Jest to liczba osób zamieszkujących jedynie obszar oddziaływania lotniska.

Rynek lotniczy po likwidacji lotniska Chopina – wariant II

Drugi wariant analizy jest dużo bardziej optymistyczny dla budowy przyszłego CPK. Otóż sama likwidacja lotniska Chopina w Warszawie otwiera północno-wschodnią Polskę Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu. Przez brak hubu w Warszawie mieszkańcy Mazowsza i Podlasia będą mieli mniej możliwości korzystania z przewoźników tradycyjnych i wybiorą CPK. Druga mapa doskonale to obrazuje.

Obszar najwyższego oddziaływania CPK praktycznie pochłania lotniska w Łodzi i Modlinie oraz częściowo w Szymanach. W jego zasięgu są województwa mazowieckie, łódzkie i podlaskie oraz duże obszary województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Mapa przedstawia obszary oddziaływania lotnisk w Polsce po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego i zamknięciu lotniska Chopina w Warszawie

Mapa przedstawia obszary oddziaływania lotnisk w Polsce po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego i zamknięciu lotniska Chopina w Warszawie

Liczba ludności obszaru oddziaływania zwiększa się czterokrotnie w stosunku do wariantu pierwszego i wynosi ok. 9 milionów. Z tego pasażerów przyszłego CPK będzie 6,5 mln osób (przy założeniu wskaźnika mobilności  wynoszącym 1).

Wpływ CPK na lotniska w Modlinie i Łodzi

Warszawa-Modlin (WMI) – na to lotnisko, z uwagi na bliskość CPK wpływ będzie duży, co widać na mapach. Jednak oba lotniska mają mieć inny ruch, w Modlinie lowcosty, CPK tradycyjne i tranzyt. Likwidacja Chopina może wpłynąć pozytywnie na wyniki przewozowe lotniska w Modlinie, które jest najbliżej Warszawy. Dedykowane lowcostom lotnisko w Radomiu jest zdecydowanie dalej stolicy i część pasażerów będzie nadal korzystała z Modlina.

Łódź-Lublinek (LCJ) – tutaj widzimy największe zagrożenie powstaniem CPK, który będzie zlokalizowany pomiędzy Warszawą i Łodzią, a w momencie likwidacji lotniska Chopina będzie bliżej Łodzi niż wcześniej “Chopin”. Obszar oddziaływania centralnego portu w obu wariantach otacza lotnisko w Łodzi i zajmuje znaczą część obszaru województwa łódzkiego. W momencie oddania planowanych dróg i linii kolejowych obszar ciążenia znacznie się jeszcze zwiększy.

Wniosek

Patrząc z punktu widzenia władzy, która chce stworzyć wielki hub w postaci CPK, likwidacja lotniska Chopina w Warszawie powinna być priorytetem. W przeciwnym wypadku planowany projekt wielkiego lotniska może zakończyć się niepowodzeniem. Nie powinny budzić zdziwienia głosy w sprawie zakończenia działaności stołecznego portu w momencie otwarcia Centralnego Portu Lotniczego.

Co dalej?

Analiza została wykonana na modelu drogowym z obecnym układem sieci dróg szybkiego ruchu, który powinien być uaktualniony o przyszłą sieć drogową. Nie uwzględnia również docelowej sieci linii kolejowych do CPK. Należy też zaprognozować zmiany demograficzne w Polsce, które również powinny być wzięte pod uwagę. Dane do zaprognozowanej oferty miejsc w samolotach również powinny być zweryfikowane o bardziej wiarygodne liczby. Wskaźnik mobilności należy też zaktualizować w celu uzyskania lepszej dokładności wyników. W pełnej analizie należy również uwzględnić lotniska przygraniczne, szczególnie w okolicy Berlina.

Analizy dla portów lotniczych pokazują jak ważna jest dostępność transportowa. W analizie korelacji pokazaliśmy, że im większa liczba ludności mająca dobry dojazd do lotniska, tym większa liczba pasażerów.  W analizie konkretnych kierunków zbadano jaka jest konkurencja pomiędzy portami w zależności od liczby lotów w ciągu tygodnia.
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén