WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

analizy dla portów lotniczych, analizy gis

Dostępność czasowa portów lotniczych 2018

Dostępność czasowa polskich lotnisk 2018

Dostępność czasowa polskich lotnisk 2018

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

W 2014 roku wykonaliśmy pierwszą analizę dostępności lotnisk, rok później ponowiliśmy badanie. W tym roku również badamy dostępność polskich portów lotniczych. W analizie nie bierzemy pod uwagę przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego możliwe lokalizacje badaliśmy w zeszłym roku.

Obecnie w Polsce działa 15 portów lotniczych, z czego na 14 lotniskach odbywają się regularne loty. W Radomiu nic nie lata, choć zapowiadane są loty w przyszłości, a nawet przeniesienie lotów lowcostowych, jako drugie lotnisko stolicy. Dostępność portów lotniczych została wyznaczona w programach GIS, na podstawie aktualnych danych o sieci drogowej z OpenStreetMap.

Mapa dostępności czasowej polskich lotnisk 2018

Mapa dostępności czasowej polskich lotnisk 2018

Tutaj ważne dwie uwagi. Model na którym obliczono dostępność drogową, jest modelem szybkim, tzw. idealnym, który nie uwzględnia kongestii ruchu, który jest zmodyfikowany względem poprzednich analiz dostępności lotnisk i jest nieznacznie wolniejszy. Druga uwaga to nieuwzględnienie obszarów dostępności nachodzących się na siebie, szczególnie jest to ważne w przypadku lotnisk w Krakowie i Katowicach oraz Warszawie i Modlinie. Te obszary (kanibalizacji), cechują się tym, że są obszarami oddziaływania co najmniej dwóch lotnisk i walka o klienta jest w tych rejonach największa.
Ile osób mieszka w pobliżu lotnisk?

Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkańców w strefie godzinnej dostępności do lotnisk. Na pierwszym miejscu pod względem liczby ludności zamieszkującej okolice lotniska jest port w Balicach, wokół którego mieszka ponad 4,5 mln osób. Drugie lotnisko w Pyrzowicach oddziałuje na 4,3 mln osób. Na kolejnych dwóch miejscach są porty stolicy, Chopina i Modlin. Tabelę zamykają lotniska w Goleniowie, Babimoście i Szymanach.

Które województwo ma najlepszą dostępność?

Ciekawą analizą, naszym zdaniem, jest zbadanie jaki odsetek liczby mieszkańców danego województwa mieszka w strefie czasowej od lotnisk. Najlepsza sytuacja ma miejsce w województw mazowieckim, gdzie ponad 50% populacji mieszka do 30 minut od jakiegoś lotniska. Na kolejnych miejscach są województwa śląskie i pomorskie. Pod względem najlepszej dostępności w trzech województwa odsetek wynosi 0, są to opolskie, podlaskie i świętokrzyskie. W województwie warmińsko-mazurskim, mimo lotniska w Szymanach, tylko niecałe 3% ludności mieszka w strefie do 30 minut od lotniska. Z kolei, po drugiej stronie, z najgorszą dostępnością wciąż jest województwo podlaskie, którego prawie 80% ludności ma ponad dwie godziny do najbliższego polskiego lotniska.

Ostatnią analizą, którą przedstawiamy jest mapa tzw. closest point, czyli obszarów o najlepszej dostępności danego lotniska. Im większy obszar w jednym kolorze, tym dane lotnisko ma większy obszar z którego można najszybciej dojechać właśnie do tego danego lotniska. Oczywiście, ważna jest też liczba ludności obszarów, tak jak w przypadku obszaru lotniska Szymany, który to jest słabo zaludniony w porównaniu z innymi obszarami, szczególnie na południu kraju.

Mapa przedstawia obszary closest point, czyli obszary o najszybszej dostępności dla danego lotniska

Mapa przedstawia obszary closest point, czyli obszary o najszybszej dostępności dla danego lotniska

Nasze  dwa poprzednie wpisy o korelacji dostępności czasowej lotnisk z liczbą pasażerów lotnisk sprawdzały ile wynosi ta zależność. Charakter naszych lotnisk, jako lotniska przede wszystkim służące regionom, w których są położone sprawia, że położenie i dostępność lotniska jest bardzo istotna na przyszłe wyniki przewozowe.

Co dalej?

Należy zbadać wpływ CPK na polską scenę lotniczą i lotniska w centralnej części Polski. Kolejną analizą może być analiza konkurencji wg modelu Huff’a, dzięki któremu można również zbadać konkurencję między lotniskami na danym kierunku.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén