WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

analizy dla portów lotniczych

Korelacja między liczbą pasażerów a dostępnością czasową lotnisk

Analiza korelacji między liczbą pasażerów a dostępnością czasową lotnisk

Analiza korelacji między liczbą pasażerów a dostępnością czasową lotnisk

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Dzisiaj wpis o lotniskach, a mianowicie o ich dostępności czasowej i liczbie pasażerów oraz korelacji między tymi miarami. Zastanawiamy się czy liczba pasażerów portów lotniczych w Polsce jest skorelowana z ich dostępnością czasową i liczbą mieszańców w najbliższej strefie dostępności.

Dane o liczbie pasażerów portów lotniczych pochodzą ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z kolei dane o liczbie mieszkańców w strefie do 20 minut zostały obliczone w naszej analizie dostępności lotnisk w 2015 roku na podstawie modelu szybkiego.

Dane o liczbie pasażerów lotnisk pochodzą  ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Korelacja jest miarą zależności między dwoma zbiorami danych, która pozwala określić czy dane z jednego zbioru zmieniają się w podobny sposób jak z drugiego. Wartość korelacji zmienia się od -1 do 1. Wartość 1 oznacza pełną korelację dodatnią, a -1 pełną korelację ujemną, 0 oznacza brak korelacji.

Korelację zbadaliśmy dla dostępności lotnisk z 2015 roku i danych o liczbie pasażerów dla 2015 i 2016 roku. Dla 2015 roku korelacja wynosi 0,85 , a dla 2016 roku 0,847. Oznacza to dużą korelację pomiędzy zbiorami danych z liczbą mieszkańców stref dostępności oraz liczbą pasażerów poszczególnych lotnisk. Jeśli wyłączyć lotnisko Chopina z badania współczynnika korelacji, to wartość ta wynosi odpowiednio dla roku 2016 0,64, a dla 2015 0,6477.

Dodatkowo postanowiliśmy zbadać różnicę pomiędzy potencjałem demograficznym lotnisk, a rzeczywistą liczbą pasażerów w polskich portach lotniczych. W tabeli podano pozycję danego lotniska (od najwyższej) w zależności od liczby mieszkańców w strefie do 20 minut od lotniska w drugiej kolumnie. Kolumny trzecia i czwarta zawierają pozycję lotniska w zależności od liczby pasażerów w 2016 i 2015 roku. Ostatnie dwie kolumny obrazują różnice pozycji między liczbą mieszkańców strefy dwudziestominutowej od lotniska, a liczbą pasażerów w 2016 i 2015 roku.

Pozycja (od najwyższej do najniższej) lotniska pod względem liczby mieszkańców w najbliższej strefie dostępności oraz liczby pasażerów w 2015 i 2016 roku

Pozycja (od najwyższej do najniższej) lotniska pod względem liczby mieszkańców w najbliższej strefie dostępności oraz liczby pasażerów w 2015 i 2016 roku

Tabelę można interpretować w taki sposób, że potencjał demograficzny lotniska w Łodzi jest niewykorzystany. Obrazuje to pozycja lotniska wg liczby pasażerów w 2016, która jest o 8 pozycji gorsza niż pozycja pod względem potencjału demograficznego.  Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że nie żyjemy w próżni i należy brać pod uwagę bliskość lotniska Okęcie, które jest wielkim konkurentem łódzkiego Lublinka. Analiza konkurencji lotnisk była przez nas badana pod koniec 2014 roku.

Z drugiej strony strony lotnisko w Modlinie ma wyższą pozycję jeśli chodzi o liczbę pasażerów, niż jego potencjał demograficzny. Trzeba zaznaczyć, że wzięto tu pod uwagę jedynie 20-minutowy obszar dojazdu. Niedaleko leży Warszawa i duża część jej mieszkańców również korzysta Modlina.

W literaturze zakłada się, że obszary oddziaływania lotnisk wynoszą średnio 2 godziny, czyli tyle średnio dojeżdżają pasażerowie na lotnisko. Oczywiście jest to miara średnia i poszczególni klienci portów lotniczych przemierzają różną drogę do lotniska. Powodów jest wiele, od ceny biletów, przez częstotliwość połączeń, czas przesiadek, po możliwość dotarcia na lotniska transportem zbiorowym.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén