Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Poniższa mapa przedstawia ilość głosów nieważnych w stosunku do wszystkich kart do głosowania wrzuconych do urn wyborczych. Mapa dotyczy wyborów do sejmu w 2011 roku.

Głosy nieważne oddane w gminach w wyborach do sejmu w 2011 roku

Głosy nieważne oddane w gminach w wyborach do sejmu w 2011 roku

Kolejna mapa przedstawia ilość głosów nieważnych w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2010 roku.

Głosy nieważne w wyborach prezydenckich w 2010 roku (I tura) w gminach

Głosy nieważne w wyborach prezydenckich w 2010 roku (I tura) w gminach

Poniżej mapa z ilością głosów nieważnych w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2010 roku.

Głosy nieważne w wyborach prezydenckich w 2005 roku (I tura) w gminach

Głosy nieważne w wyborach prezydenckich w 2005 roku (I tura) w gminach

Poniżej mapa z ilością głosów nieważnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.

Głosy nieważne w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w gminach

Głosy nieważne w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w gminach

Źródło: dane PKW

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss