WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

ciekawostki

Mapa zmotoryzowanych mieszkańców powiatów 2012

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

W niniejszym artykule przedstawiono mapy ze stopniem zmotoryzowania mieszkańców powiatów. Pierwsza mapa przedstawia sytuację w roku 2009, druga mapa 2012, a ostatnia przedstawia dynamikę stopnia zmotoryzowania mieszkańców w latach 2009-2012.

Mapa przedstawia liczbę samochodów na 1000 mieszkańców w 2009 roku

Liczba samochodów na 1000 mieszkańców powiatów w 2009 roku

Mapa przedstawia liczbę samochodów na 1000 mieszkańców gmin w 2012 roku

Liczba samochodów na 1000 mieszkańców powiatów w 2012 roku

Zmiana liczby samochodów w latach 2009-2012

Zmiana liczby samochodów w latach 2009-2012

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén