Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

W niniejszym artykule przedstawiono mapy ze stopniem zmotoryzowania mieszkańców polskich gmin. Pierwsza mapa przedstawia sytuację w roku 2009, druga mapa 2012, a ostatnia przedstawia dynamikę stopnia zmotoryzowania mieszkańców w latach 2009-2012.

Mapa przedstawia liczbę samochodów na 1000 mieszkańców w 2009 roku

Liczba samochodów na 1000 mieszkańców w 2009 roku

Mapa przedstawia liczbę samochodów na 1000 mieszkańców gmin w 2012 roku

Liczba samochodów na 1000 mieszkańców gmin w 2012 roku

Zmiana liczby samochodów w latach 2009-2012

Zmiana liczby samochodów w latach 2009-2012

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss