Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Wpis stanowi kontynuację artykułu, który opisywał potencjał lotnisk obliczony na podstawie odległości w określonych buforach, czyli równej odległości od punktu. Nie brano wtedy pod uwagę sieci drogowej.
W tym wpisie głównym kryterium obliczenia dostępności lotnisk jest sieć drogowa Polski. Dane pochodzą z projektu OpenStreetMap (stan na wrzesień 2014) oraz z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Na podstawie prędkości różnego typu dróg, obliczono czas jaki potrzebny jest by dotrzeć do każdego z 14 portów lotniczych w Polsce.

Dostępność czasowa do polskich lotnisk - Accumulated cost. Dostępność portów lotniczych

Dostępność czasowa do polskich lotnisk.

Mając takie dane można wyznaczyć obszary zasięgu oddziaływania dwóch lub więcej lotnisk (obszary kanibalizacji). Na poniższej mapie przedstawiono obszary kanibalizacji wyznaczone po nałożeniu się zasięgu obszarów o dostępności 1 godziny do każdego portu lotniczego.

Drogowa dostępność czasowa - 60 minut, obszary kanibalizacji. Dostępność portów lotniczych

Drogowa dostępność czasowa – 60 minut, obszary kanibalizacji

Po wyznaczeniu obszarów zasięgu oddziaływania lotnisk można obliczyć ilu potencjalnych pasażerów mieszka w strefie dostępności transportem drogowym. Dla przykładu w poniższej tabeli przedstawiono liczbę ludności w strefie 20 i 60 minut od lotniska.

Ludność zamieszkująca w zasięgu lotnisk, 20 minut i 60 minut.

Ludność zamieszkująca w zasięgu lotnisk, 20 minut i 60 minut.

Z tabeli można również wywnioskować odległość danego portu od dużych miast – najbardziej jest to widoczne w Warszawie, gdzie Okęcie leży w Warszawie (WAW), a Warszawa-Modlin (WMI) poza stolicą.

Analiza została sporządzona bez uwzględnienia kongestii transportowej.

To tylko przykład analiz, które można bardzo szczegółowo opisywać i obliczać w wielu wariantach, a także obliczać liczbę ludności w różnych zakresach czasowych. Wizualizować można w małej lub wielkiej skali, w zależności od potrzeb.

Badanie dostępności transportowej jest wykonywane we współpracy z firmą DATAGIS.PL specjalizującą się w analizach przestrzennych GIS.
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss