WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

wybory

Wybory Samorządowe 2018 – mapy

Wyniki wyborów w gminach do sejmiku województwa opolskiego

Wyniki wyborów w gminach do sejmiku województwa opolskiego

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

21 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe do rad gmin, powiatów, województw. Wybierano także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W przypadku wyborów włodarzy gmin i miast była to pierwsza tura wyborów, jednak w przypadku wyniku powyżej 50% głosów, niepotrzebna była druga tura. Jako miłośnicy map, jak zwykle przy okazji wyborów, pokazujemy  rozkład przestrzenny poparcia komitetów wyborczych.

Na pierwszy ogień pokazujemy zwycięski komitet wyborczy w wyborach do sejmików województw na poziomie gmin. Dla lepszej wizualizacji wyników komitety wyborcze sklasyfikowaliśmy na największe partie polityczne oraz lokalne/regionalne komitety. Na pierwszy rzut oka na mapę przeważającym kolorem jest fiolet, który został przypisany partii Prawo i Sprawiedliwość.  PiS wygrało w 1640 gminach,  największy odsetek gmin z wygraną tego komitetu znajduje się w województwach podkarpackim i małopolskim. W województwie podkarpackim tylko w 5 gminach wygrał inny komitet, a w małopolskim w 16.

Mapa przedstawia zwycięski komitet wyborczy w gminie w wyborach do sejmików województw 2018

Mapa przedstawia zwycięski komitet wyborczy w gminie w wyborach do sejmików województw 2018

Ogólnopolska tendencja poparcia partii politycznych rozkłada się na miasto i wieś, miasto za Koalicją Obywatelską, tereny wiejskie za Prawem i Sprawiedliwością. Tak też jest w tym przypadku, choć nie zawsze. Np. w Rzeszowie i Kielcach wygrało PiS. Patrząc na całą Polskę, zwycięski PiS ma poparcie w południowo-wschodniej części naszego kraju oraz w centrum poza miastami wojewódzkimi. Najciekawsza sytuacja ma miejsce w województwie opolskim, gdzie dużo głosów zdobyła Mniejszość Niemiecka i wygrała w 29 gminach. Ciekawie też było w województwie lubuskim, w którym oprócz trzech partii, dużo do powiedzenia miały lokalne komitety. Bezpartyjni Samorządowcy wygrali w 11 gminach województwa lubuskiego.

Wkrótce opublikujemy kolejne mapy z wynikami wyborów samorządowych 2018.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej.
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén