WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

gospodarka

Wynagrodzenia w powiatach na mapie w latach 2002-2017

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

W 2014 roku prezentowaliśmy już na naszym blogu na mapach wynagrodzenia w Polsce, po trzech latach wracamy do nich. Zwizualizujemy wynagrodzenia w 2017 roku na poziomie powiatów oraz pokażemy dynamikę wzrostu wynagrodzeń w latach 2002-2017.

Zacznijmy od poziomu województw. W 2017 roku na pierwszy miejscu znajdowało się województwo mazowieckie, ze średnim wynagrodzeniem kształtującym się w okolicach 5,5 tys. złotych. Główny Urząd Statystyczny podaje, że dane o wynagrodzeniach w ujęciu brutto dotyczą podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Drugim województwem pod względem wynagrodzeń jest dolnośląskie o wysokości wynagrodzeń 4,6 tys. zł. Większość polskich województw ma średnią wynagrodzeń powyżej 4 tys. zł, jedynie województwa: warmińsko-mazurskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie oraz lubuskie plasują się poniżej tego progu.

Mapa przedstawia średnie wynagrodzenie w powiatach w 2017 roku

Mapa przedstawia średnie wynagrodzenie w powiatach w 2017 roku

Teraz przejdźmy do mapy prezentującej średnie wynagrodzenia w 2017 roku na poziomie powiatów. Kolor ciemnoszary na mapie oznacza najmniejsze średnie wynagrodzenie w powiatach, których w 2017 roku było 113. Najmniejsze średnie wynagrodzenie w badanym roku otrzymywali mieszkańcy powiatu kępińskiego w województwie wielkopolskim. Był to też jedyny powiat, w którym ta średnia wyniosła mniej niż 3 tys. złotych. W przedziale 3,0 tys. – 4,0 tys. złotych znalazły się 273 powiaty, czyli większość z nich. Powiatami o największym średnim wynagrodzeniu są: lubiński (7,5 tys. zł), Jastrzębie-Zdrój (6,6), Warszawa (6,1), bełchatowski (5,9) i łęczyński (5,5). W czterech z tych powiatów siedziby mają spółki górnicze.

Mapa przedstawia dynamikę średniego wynagrodzenia w powiatach w latach 2002-2017 [w złotych]

Mapa przedstawia dynamikę średniego wynagrodzenia w powiatach w latach 2002-2017 [w złotych]

Kolejna mapa przedstawia zmianę wynagrodzenia w złotych na przestrzeni ostatnich 16 lat. Dynamika wynagrodzenia waha się od 927 do 4131 złotych. W żadnym z powiatów nie zanotowano spadku średniego wynagrodzenia w ostatnich latach. Dla Polski w ciągu tych badanych lat wzrost średniego wynagrodzenia wyniósł 2288 złotych. Powiatem o najmniejszym kwotowo wzroście był powiat koniński, w którym średnie wynagrodzenia w 2002 roku wynosiło 2512 zł, a w 2017 roku 3439 zł. Po drugiej stronie bieguna płacowego był powiat lubiński, w którym zarabiano średnio aż o 4131 złotych więcej niż 15 lat wcześniej. Drugim powiatem z dobrą dynamiką kwotową było Jastrzębie-Zdrój ze wzrostem wynagrodzeń o 3,5 tys. złotych.

Mapa przedstawia dynamikę średniego wynagrodzenia w powiatach w latach 2002-2017 [procentowo]

Mapa przedstawia dynamikę średniego wynagrodzenia w powiatach w latach 2002-2017 [procentowo]

Ostatnia mapa przedstawia dynamikę wzrostu wynagrodzeń w ujęciu procentowym.  Mapa ta cechuje się już lepszymi barwami od poprzednich , z uwagi na mniej szarości, które reprezentowały gorsze wysokości wskaźników. Powiatem o największej zmianie wynagrodzenia procentowo był powiat poddębicki w województwie  łódzkim, w którym wynagrodzenie zwiększyło się o 171% przez ostatnie 15 lat. W drugim w tym rankingu, powiecie bielskim (woj.  podlaskie) wzrost wyniósł 161%. Najmniejszy wzrost procentowy, podobnie jak w poprzedniej kategorii wzrost kwotowy,  zanotowano w powiecie konińskim (36,9%). Kolejne miejsca zajęły Ruda Śląska (41,7%), powiat zgorzelecki (45,2%) i Rybnik (46,5%).

Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén