Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Jedną z miar jakości życia jest dobra komunikacja publiczna. Z kolei jakość komunikacji publicznej zależy od czasu dotarcia do najbliższego przystanku, częstotliwości kursowania, ceny biletów, a także czystości i wieku taboru. W tej analizie skupimy się na dostępności do przystanków komunikacji publicznej, która jest reprezentowana przez autobusy i tramwaje.

W przyszłości zbadamy również komunikację kolejową, jednak najpierw musi ona zostać rozbudowana o nowe przystanki kolejowe w pobliżu skupisk ludzkich przy osiedlach i uczelniach. Co przyczyni się do większej roli tej gałęzi transportu w codziennym przemieszczaniu się mieszkańców na terenie miasta.
W tej analizie poruszymy aspekt dostępności do przystanków autobusowych i tramwajowych na terenie miasta Katowice. Sieć autobusowa na terenie miasta jest o wiele bardziej rozbudowana, niż sieć tramwajowa.

Mapa przedstawia przebieg linii autobusowych i tramwajowych na terenie miasta Katowice

Mapa przedstawia przebieg linii autobusowych i tramwajowych na terenie miasta Katowice

Sieć tramwajowa zlokalizowana jest głównie w północnej i centralnej części Katowic. Tylko jedna linia przebiega na południe Katowic, zostanie ona też wydłużona do osiedla Bażantowo.

Sieć autobusowa dociera do każdej dzielnicy miasta. Najwięcej linii autobusowych, co łatwe do przewidzenia, przebiega przez śródmieście. Ta dzielnica ma też jeden z największych  wskaźników dostępności do przystanków autobusowych i tramwajowych. Prym wiedzie tutaj Dąb, z prawie 100 procentowych obszarem w pięciominutowym czasie dojścia do któregoś z przystanków komunikacji miejskiej.

Tabela przedstawia odsetek powierzchni dzielnic Katowic z czasem dojścia do przystanków komunikacji publicznej.

Tabela przedstawia odsetek powierzchni dzielnic Katowic z czasem dojścia do przystanków komunikacji publicznej.

Z tabeli wynika, że największy odsetek powierzchni z najgorszą dostępnością do przystanków komunikacji publicznej jest w dzielnicach Murcki i Podlesie. W tym miejscu należy mieć na względzie również tereny nie zamieszkałe i zajęte np. przez lasy, należałoby takich terenów nie uwzględniać. Już po zobaczeniu mapy widać, że w Murckach dostępność do przystanków jest lepsza niż w Podlesiu, z uwagi na mniejsze rozproszenie zabudowy. Dzielnice z rozproszoną zabudową mają przeważnie gorszą dostępność do przystanków, tak jest też w katowickich dzielnicach, szczególnie w Podlesiu czy Brynowie.

Pod tym linkiem dostępny jest plik *.pdf z mapami przedstawiającymi dostępność czasową do przystanków komunikacji publicznej na terenie danej dzielnicy.

Dzięki tym mapom łatwo można znaleźć białe plamy, czyli miejsca w których należałoby dodać przystanki komunikacji publicznej lub przesunąć bliżej skupisk ludzkich, nowych osiedli.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss