Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Artykuł porusza kwestie przebiegu nowej linii tramwajowej na południu Katowic i ludność zamieszkującą okolice planowanej trasy.
Niedawno prezydent Katowic, Marcin Krupa, zapowiedział zbudowanie nowej linii tramwajowej z Pętli Brynowskiej na południe do dzielnicy Kostuchna, w okolice osiedla Bażantowo. W prasie zostały zaprezentowane warianty przebiegu badanej trasy. Jadąc od Pętli Brynowskiej trasa biegnie wzdłuż ulicy Rzepakowej, na skrzyżowaniu rozdzielają się warianty 1 i 2, wariant 1 biegnie wzdłuż ulicy Kolejowej, a wariant 2 biegnie na wprost, następnie skręca w lewo w ulicę Jagodową, pod lasem oba warianty łączą się i kończą się w okolicach szpitala przy ulicy Ziołowej. W tym miejscu trasa dzieli się na kolejne cztery warianty. Prosto ulicą Ziołową biegną dwa warianty 3A i 3B, które dzielą się tylko “na chwilę”, na ulicy Jaworowej i Spółdzielczości, następnie już razem biegną ulicami Radockiego i Bażantów do końca trasy. Z kolei warianty 4A i 4B, w okolicach szpitala przy Ziołowej biegną na południe, wariant 4B skręca w prawo na ulicę Koników Polnych, by potem skręcić w lewo w Radockiego. Wariant 4A biegnie skrajem osiedla i łączy się z wszystkimi wariantami dopiero w okolicach ulicy Bażantów.
Taki przebieg wariantów linii tramwajowej determinuje różną dostępność przestrzenną, a w konsekwencji różną ilość osób, która z niej skorzysta. Te inwestycje są dla ludzi i musi ich być jak najwięcej, żeby mogli korzystać z nowego tramwaju na południe.
W celu wyliczenia ilu potencjalnych pasażerów może skorzystać z linii tramwajowej utworzono dwa bufory w odległości 400 i 800 metrów od linii. W literaturze fachowej za strefę oddziaływania linii tramwajowych przyjmuje się odległości od 300 do 1000 metrów, odpowiada to czasowi przejścia od 5 do 15 minut. My przyjęliśmy czas dojścia do linii 6 i 12 minut. W analizie nie badamy dostępności przystanków tramwajowych, tylko warianty linii.
Na poniższej mapie widać wyniki analizy. W najbardziej pesymistycznym wariancie, omijającym osiedla od wschodu, pod lasem, 400 metrów od linii tramwajowej mieszka 8 839 osób (wariant 1 + 4A). W najlepszym wariancie pod względem ilości osób mieszka 14 343 ludzi (wariant 2 + 3A). To jest też najdłuższy z wariantów, mający w sumie około 5,5 km i jest dłuższy od najkrótszego o ok. 800 metrów.
W odległości do 800 metrów od linii tramwajowej, czyli dla tych bardziej zdeterminowanych potencjalnych pasażerów, mieszka zdecydowanie więcej ludności. W pesymistycznym wariancie jet to już prawie 25 tys. osób, a w najlepszym wariancie ponad 29 tys. osób.

Mapa przedstawia warianty przebiegu nowej linii tramwajowej na południe Katowic

Mapa przedstawia warianty przebiegu nowej linii tramwajowej na południe Katowic

 

Podsumowując, mamy nadzieję, że inwestor, czyli Urząd Miasta, wykona podobne, bardziej pogłębione analizy, które odpowiedzą na pytanie gdzie jest największe zapotrzebowanie na taki środek transportu i wyznaczy linię oraz przystanki w najbardziej optymalnym miejscu.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss