WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

ciekawostki

Mapa azbestu w Polsce

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Na pewno wielu naszych czytelników mieszka lub mieszkało w budynkach, które zewnętrzną elewację mają pokrytą szarymi płytami, które zawierają azbest. Gdy w budownictwie był stosowany azbest, nikt nie wiedział o jego szkodliwym działaniu na organizm ludzki.

Od kilkunastu lat zaczęto pozbywać się azbestu z budynków i innych miejsc w których stosowano domieszki azbestu. W 2010 roku Rada Ministrów przyjęła Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Wynika z niego, że należy usunąć i unieszkodliwić wyroby zawierające azbest, a także zminimalizować jego szkodliwe działanie na środowisko. Do gromadzenia i przetwarzania danych uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest powstała Baza Azbestowa.  Baza jest prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Z Bazy Azbestowej pochodzą aktualne dane o ilości zinwentaryzowanych materiałów azbestowych w gminach, których jest 6 134 574 516 kg. Unieszkodliwiono tylko 756 013 940 kg, czyli do unieszkodliwienia pozostało 5 378 560 576 kg. I właśnie masę wyrobów azbestowych do unieszkodliwienia przedstawiono na mapie, ilość azbestu została podzielona przez powierzchnię gmin.

Mapa przedstawiająca masę wyrobów azbestowych pozostałych do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni gminy

Mapa przedstawiająca masę wyrobów azbestowych pozostałych do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni gminy

Jak widać, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, szczególnie w centralnych województwach. Rekordzistą jest gmina Turek (529 t/km2), kolejne są Łaziska Górne (443 t/km2) i gmina Koło (249 t/km2).

Kolejna mapa przedstawia jaki procent azbestu usunięto, a w jakich gminach jest jeszcze wiele do zrobienia.

Mapa przedstawia odsetek unieszkodliwionych wyrobów azbestowych w gminach

Mapa przedstawia odsetek unieszkodliwionych wyrobów azbestowych w gminach

Koszty usunięcia azbestu w Polsce sięgają wielu milionów złotych.

Dane pochodzą z Bazy Azbestowej.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén