WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

ciekawostki, gospodarka

Wynagrodzenia w Polsce w 2014 roku na mapie

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

W 2002 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło 2239,56 zł , a w 2014 już 4003,99 zł, czyli prawie 80% więcej.

Pierwsze dwie mapy pokazują rozkład przestrzenny wynagrodzenia w powiatach w relacji do średniej krajowej, a ostatnia mapa przedstawia wysokość wynagrodzenia brutto w powiatach w 2014 roku.

W 2002 roku różnice między średnią krajową a przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto wynosiła wynosiły nawet 40 procent, powyżej średniej krajowej zarabiali mieszkańcy 41 powiatów. Najwięcej zarabiali mieszkańcy powiatu lubińskiego (151,1 średniej krajowej) oraz Warszawy (144,6 średniej krajowej). Najmniej w powiecie kępińskim (jedynie 60,6 średniej krajowej).

Mapa przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej w 2002 roku.

Mapa przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej w 2002 roku w powiatach.

 

W 2014 roku rozkład przestrzenny relacji wynagrodzenia w powiatach do średniej krajowej jest podobny. Mieszkańcy powiatu lubińskiego ponownie zarabiali więcej niż średnio w kraju, a różnica jest nawet większa niż w 2002 roku i wyniosła 170 w stosunku do średniej. Warszawa spadła na 4 miejsce, wyprzedziły ją Jastrzębie-Zdrój i powiat bełchatowski. Wysoką pozycję zawdzięczają kopalniom. Ostatnia pozycja jest niezmienna i okupuje ją powiat kępiński, jednak różnica nieco się zmniejszyła i wynosi 63,5 do średniej krajowej.

 

Mapa przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej w 2014 roku.

Mapa przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej w 2014 roku w powiatach.

 

Mapa prezentująca wysokość wynagrodzeń w 2014 roku potwierdza zróżnicowanie przestrzenne w powiatach. W powiecie lubińskim średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 6807,05 zł, w Warszawie “tylko” 5385,80 zł, w najbiedniejszym powiecie średnia płaca było o ponad 4 tysiące złotych mniejsza i osiągnęła 2544,18 zł.

Mapa przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2014 roku.

Mapa przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2014 roku w powiatach.

Dane o wynagrodzeniach pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén