WB Data

spatial analysis | GeoMarketing | GIS | maps

,

Wiek samochodów osobowych w Polsce w 2017 roku na mapach

fot. pixabay

fot. pixabay

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

W poprzednim wpisie zająłem się liczbą samochodów osobowych, które posiadali mieszkańcy powiatów w 2017 roku. Oprócz tego jak dużo jest samochodów w Polsce, ciekawą informacją według mnie może być ich wiek.

Ciągle się mówi, że jesteśmy śmietniskiem Europy Zachodniej, że stare samochody są do nas sprowadzane. A jak jest w rzeczywistości? Ile jest u nas samochodów piętnastoletnich? Ile nowych? Poniższe mapy zaspokoją waszą ciekawość.

Wiek samochodów w województwach

Na początku dwie mapy Polski z odsetkiem najmłodszych i najstarszych samochodów w podziale na województwa. Największy odsetek samochodów osobowych rocznych jest w województwach mazowieckim i śląskim. W mazowieckim w 2017 roku było 250 tys. nowych samochodów, w kolejnym województwie śląskim 100 tys. Najmniej nowych samochodów było zarejestrowanych w województwie podlaskim 11,9 tys. co stanowiło 2% wszystkich samochodów, jednak najmniejszy odsetek najnowszych samochodów zanotowano w województwie lubelskim (1,4% – 16,9 tys.).

Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku do 1 roku w podziale na województwa w 2017 roku
Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku do 1 roku w podziale na województwa w 2017 roku

Województwami w których było najwięcej samochodów o wieku co najmniej 31 lat było w mazowieckim (478 tys.) i śląskim (350 tys.). Największy odsetek najstarszych samochodów był zarejestrowany w województwie opolskim (18,7%) i kujawsko-pomorskim (15,9%). Stosunkowo najmniej starych samochodów było w województwie podlaskim 68 tys., stanowiło to 11,5% wszystkich samochodów osobowych.

Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku powyżej 31 lat w podziale na województwa w 2017 roku
Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku powyżej 31 lat w podziale na województwa w 2017 roku

Wiek samochodów w powiatach 

Jeszcze ciekawiej sytuacja wygląda w rozbiciu na powiaty, dzięki temu można dokładniej przyjrzeć się temu tematowi i dowiedzieć się, które powiaty napędzają sprzedaż samochodów. Odpowiedź przychodzi już na poniższej mapie z odsetkiem najnowszych samochodów osobowych. Największy odsetek w 2017 roku zanotowano w Warszawie (15,4%), Katowicach (12,9%) i Poznaniu (11,1%).  Jedną z przyczyn może być fakt rejestrowania dużej liczby samochodów w formie leasingu w tych miastach. Najmniejszy odsetek nowych samochodów był w powiatach  chełmskim (0,34%), tomaszowskim (0,37%) i bialskim (0,37%)., wszystkie znajdują się w województwie lubelskim.

Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku do 1 roku w podziale na powiaty w 2017 roku
Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku do 1 roku w podziale na powiaty w 2017 roku

Mapa powiatów z odsetkiem samochodów osobowych  w wieku 1-5 lat pokazuje zgrupowanie powiatów o największym odsetku w pobliżu większych miast Warszawy, Katowice, Gdańska, Poznania. W dużej liczbie powiatów, szczególnie ściany wschodniej, odsetek w miarę nowych aut wynosił mniej niż 5%, tak było w województwie lubelskim we wszystkich powiatach, oprócz Lublina, Zamościa i Białej Podlaskiej. Największy odsetek zanotowano w Warszawie (33,%), Katowicach (29,8%) i powiecie warszawskim zachodnim (29,4%).

Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 1 do 5 roku w podziale na powiaty w 2017 roku
Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 1 do 5 roku w podziale na powiaty w 2017 roku

Kolejna mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 1 do 9 lat w powiatach w 2017 roku. I jest ona bardzo podobna do poprzedniej mapy przedstawiającej samochody do 5 lat. Najwyższe wartości sięgają tutaj ponad 45% wszystkich samochodów, najwięcej w Warszawie 45,7%, powiecie warszawskim zachodnim 42,4%, Katowicach 41,6%. Najmniejsze wartości występowały w powiatach chełmskim 5,2%, zwoleńskim 6,7% i opolskim (lubelskie) 6,8%.

Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 1 do 9 roku w podziale na powiaty w 2017 roku
Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 1 do 9 roku w podziale na powiaty w 2017 roku

Poniższa mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku 1-15 lat. Wartość tego wskaźnika powyżej 50% w 2017 roku została osiągnięta w 38 powiatach. Najwyższą wartość osiągnął w Wałbrzychu (64,4%), jednak tutaj trzeba zaznaczyć, że miasto Wałbrzych było częścią powiatu wałbrzyskiego w latach 2003-2013 i dane mogą nie obejmować tego okresu. Na drugim miejscu uplasował się powiat warszawski zachodni (63,8%), a na trzecim Rzeszów (63,7%). Warszawa zajęła czwarte miejsce  z wynikiem 63,4%.

Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku do 15 lat w podziale na powiaty w 2017 roku
Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku do 15 lat w podziale na powiaty w 2017 roku

Starsze samochody w powiatach

Na kolejnych mapach znajdziecie odsetek starszych samochodów w polskich powiatach. Mapa przedstawiająca odsetek samochodów  w wieku 16-20 lat mówi nam bardzo wiele. Można zauważyć, że w wielu powiatach Polski południowo-wschodniej ponad 27% samochodów ma ponad 15 lat. Największy odsetek zanotowano w powiatach w okolicach Przemyśla: jarosławskim 32,6%, Przemyślu 32,6%, przeworskim 31,1%, przemyskim 30,5% i leżajskim 30,1%. Najmniejszy odsetek samochodów osobowych w wieku 16-20 lat w 2017 roku był w Warszawie 10,9%, Sopocie 11,8% i Katowicach 13,1%.

Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 16 do 20 lat w podziale na powiaty w 2017 roku
Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 16 do 20 lat w podziale na powiaty w 2017 roku

Kolejna mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku 21-25 lat. Największy odsetek takich samochodów w 2017 roku koncentrował się w powiatach na północy i wschodzie kraju, przeważnie przygranicznych. Na pierwszych czterech miejscach były powiaty lwówecki 22,1% chełmski 21,5%, braniewski 21,4% i przasnyski 21,2%. Trzy z nich są powiatami, których jedna z granic jest granicą państwa. Tradycyjnie w Warszawie był najmniejszy odsetek (5,7%) takich samochodów.

Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 21 do 25 lat w podziale na powiaty w 2017 roku
Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 21 do 25 lat w podziale na powiaty w 2017 roku

Samochody w wieku 25-30 lat stanowiły maksymalnie 13% wszystkich samochodów osobowych, koncentrowały się głównie w powiatach północno-wschodniej Polski. Rekordzistą był powiat przysuski z 13,2% samochodów w tym wieku. Drugi był Sopot (12,9%), trzeci powiat makowski (12,9%).

Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 26 do 30 lat w podziale na powiaty w 2017 roku
Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku od 26 do 30 lat w podziale na powiaty w 2017 roku

Ostatnia mapa przedstawia odsetek samochodów najstarszych, ponad 31 letnich, których w 2017 roku było ponad 3,2 mln, czyli ponad 14% wszystkich samochodów osobowych. Największy odsetek zanotowano w powiecie sierpeckim 28,4%, a najmniej w Ostrołęce 4%. Miasta Wałbrzych nie biorę pod uwagę z powodu zmiany granic powiatu wałbrzyskiego w ostatnich latach.

Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku ponad 31 lat w podziale na powiaty w 2017 roku
Mapa przedstawia odsetek samochodów w wieku ponad 31 lat w podziale na powiaty w 2017 roku

Podsumowując i patrząc na ekologię, zanieczyszczenie powietrza, to samochody powinny być nowe, bo starsze pojazdy przeważnie wydzielają więcej spalin. Z drugiej strony, kupowanie samochodów co kilka lat sprawia, że powstaje ich dużo więcej i przez to zanieczyszczenie całej kuli ziemskiej jest również większe. Nie tylko powietrza, także innych aspektów, takich jak elektrośmieci i części samochodów, energię potrzebną na ich produkcję. To wszystko ma ogromny wpływ na klimat naszej planety.

Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén