WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

gospodarka

Mapa przedsiębiorstw w Polsce

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Tym wpisem rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce. Dane pochodzą z rejestru REGON z 31 grudnia 2014 roku.

Jako pierwsza mapa z ciekawą zależnością, przedstawia, nasz autorski, wskaźnik przedsiębiorczości, czyli odsetek liczby przedsiębiorstw w stosunku do liczby uprawnionych mieszkańców gmin do głosowania w wyborach powszechnych. Firmę może założyć osoba pełnoletnia, więc to powinno być dobre porównanie.

W Polsce ten odsetek waha się między 3,1% a 88,5%. Najmniejszy jest w gminie Górowo Iławeckie, na północy Polski w województwie warmińsko-mazurskim tuż przy granicy z Rosją. Po drugiej stronie, chciałoby się powiedzieć, bieguna, a tym przypadku Polski, jest gmina miejska Karpacz, w której odsetek wyniósł 88,5%! Karpacz to typowo turystyczna miejscowość, z dużą liczbą sklepów i obiektów noclegowych.

Poza tymi miejscowościami, ciemniejsze obszary (z większym odsetkiem) widoczne są w okolicach Warszawy, Poznania, Szczecina, Trójmiasta czy Wrocławia, a także w innych miejscowościach turystycznych, jak Zakopane, Rewal, Krynica Morska, Międzyzdroje.

 

Mapa przedstawia wskaźnik przedsiębiorczości, czyli odsetek liczby firm w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców gmin.

Mapa przedstawia wskaźnik przedsiębiorczości, czyli odsetek liczby firm w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców gmin.

 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) obowiązuje od początku 2008 roku, dzięki PKD można dowiedzieć się jaką działalność prowadzą przedsiębiorstwa na terenie naszego kraju. PKD 2007 dzieli się na sekcje oznaczone od A do U, sekcje dzielą się na działy, działy na grupy.

Jako pierwszą sekcję wybraliśmy tą oznaczoną literą A, czyli rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Zalicza się do niej m.in., uprawa roślin, hodowla zwierząt, gospodarka leśna, rybołówstwo i hodowla ryb. Rozkład przestrzenny tego rodzaju działalności zobrazowano na mapie, która pokazuje dominację północnej części Polski w tej sferze działalności. Jednak gminą o największym odsetku firm w sekcji A są Lutowiska w Bieszczadach, prawie 40%.

Mapa przedstawia odsetek przedsiębiorstw w gminach wg sekcji PKD 2007. Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Mapa przedstawia odsetek przedsiębiorstw w gminach wg sekcji PKD 2007. Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Kolejne sekcje wkrótce.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén