Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Jednym z elementów przestrzennych analiz geomarketingowych jest model probabilistyczny Huffa, który został opracowany już w 1962 roku przez D. L. Huffa. Jest to model ciążenia konsumentów do ośrodków handlowych na badanym obszarze. Według L.D. Huffa czas podróży i atrakcyjność ośrodka handlowego są czynnikami wpływającymi na zachowanie konsumenta i mogą służyć do prognozowania wyboru miejsca zakupów.

W przypadku niniejszej analizy, konsumentami będą pasażerowie, a ośrodkami handlowymi lotniska. Atrakcyjność lotniska została wyrażona ilością pasażerów danego portu lotniczego w 2013 roku wg danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wzór na model Huffa wygląda następująco:

Wzór na model Huffa - Huff model

Wzór na model Huffa

gdzie:

Pij – prawdopodobieństwo, że pojedynczy pasażer zamieszkały w regionie i skorzysta z lotniska j,
Sj – liczba pasażerów lotniska j,
Tij – czas niezbędny na przemieszczenie się pasażera z regionu i do lotniska j,
a – parametr szacowany empirycznie, odzwierciedlający wpływ czasu podróży na przemieszczenia związane z zakupami.

Wynik analizy przedstawiono na poniższej mapie.

Mapa przedstawia model Huffa. Jest to model ciążenia pasażerów do portów lotniczych zlokalizowanych na obszarze Polski. Wyraża prawdopodobieństwo wyboru danego portu spośród konkurujących ze sobą portów.

Mapa przedstawia model Huffa. Jest to model ciążenia pasażerów do portów lotniczych zlokalizowanych na obszarze Polski. Wyraża prawdopodobieństwo wyboru danego portu spośród konkurujących ze sobą portów.

Przedstawia ona stopień prawdopodobieństwa wybrania przez potencjalnego pasażera danego portu lotniczego. Największy obszar z wysokim prawdopodobieństwem (powyżej 0,5) znajduje się wokół portu lotniczego Warszawa Okęcie. Założeniem modelu jest to, że im więcej pasażerów lotniska, tym bardziej atrakcyjne. Jak wiadomo, lotnisko Okęcie ma największą ofertę przewozów i najwięcej pasażerów.

Model Huffa dla lotniska Warszawa Okęcie. Jest to model ciążenia pasażerów do portów lotniczych zlokalizowanych na obszarze Polski. Wyraża prawdopodobieństwo wyboru danego portu spośród konkurujących ze sobą portów.

Model Huffa dla lotniska Warszawa Okęcie. Jest to model ciążenia pasażerów do portów lotniczych zlokalizowanych na obszarze Polski. Wyraża prawdopodobieństwo wyboru danego portu spośród konkurujących ze sobą portów.

 

Kolejna mapa pokazuje model Huffa tylko dla portu lotniczego Okęcie. Widoczne jest zmniejszanie się stopnia prawdopodobieństwa w okolicach innych portów lotniczych, które stanowią mniejszą lub większą konkurencję dla Okęcia.
Za pomocą modelu można następnie obliczyć liczbę ludności obszaru objętego największym prawdopodobieństwem wybrania tego portu lotniczego jako miejsca początku podroży, liczbę klientów, liczbę dochodów lotniska…

W niniejszej analizie nie brano pod uwagę lotnisk znajdujących się poza granicami Polski.
Taka analiza może być przydatna dla wielu innych dziedzin biznesu, takich jak handel, bankowość, branża medyczna itp.
Skorzystano ze strony Encyklopedii Zarządzania: http://mfiles.pl/pl/index.php/Model_probabilistyczny_Huffa

Analizy geomarketingowe

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss