WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

analizy gis, nauka gis

Wtyczki do QGIS część 2.

Screen QGIS, logo pochodzi ze strony (http://www.qgis.org/wiki/File:QGis_Logo.png)

Screen QGIS, logo pochodzi ze strony (http://www.qgis.org/wiki/File:QGis_Logo.png)

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

W poprzednim wpisie opowiedzieliśmy o pięciu wtyczkach do programu QGIS, które każdy początkujący użytkownik powinien mieć. Tym razem opiszemy kilka wtyczek, dla trochę bardziej zaawansowanych użytkowników.

Multi Ring Buffer


Pierwsze dwie wtyczki tworzą bufory od obiektów na warstwa wektorowych. Multi Ring Buffer to bardzo przydatna wtyczka, służąca do tworzenia buforów o stałej szerokości. Wystarczy wpisać żądaną wartość do okienka Buffer Distance i podać liczbę pierścieni bufora.

Multi Distance Buffer


Z kolei druga wtyczka, Multi Distance Buffer to bardziej zaawansowana wtyczka, służąca do tworzenia buforów o dowolnej szerokości. Wystarczy wpisać żądaną wartość do okienka Buffer distance i dodać do listy pierścieni buforów.

Real Centroid


Wtyczka Real Centroid pozwala wyznaczyć centroid danego poligonu łącznie z dołączenie wartości z tabeli atrybutów. Cechą wyróżniającą tą wtyczkę jest to, że centroid zawsze będzie wewnątrz danego poligonu, nawet gdy ten będzie miał kształt nieregularny.

Mask


Ostatnia wtyczka omawiana w tym wpisie to Mask. Ma ona za zadanie wyróżnić jeden lub kilka poligonów. Np. gdy chcemy pokazać dokładniej na mapie Polski jedno województwo wystarczy je zaznaczyć i włączyć wtyczkę Mask. To narzędzie tworzy nową warstwę w stylu Dopełnienie poligonów.

Chętnych poszerzenia wiedzy o środowisku GIS zapraszamy na nasze szkolenia QGIS i SAGA GIS. Więcej tutaj

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén