WB Data

analizy przestrzenne | geomarketing | GIS | mapy | szkolenia

gospodarka

Wynagrodzenia w Polsce na mapie – dynamika w latach 2002-2014

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

W tym artykule umówiono wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w powiatach. W przypadku województw zajęliśmy się analizą zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w latach 2002-2014.

W 2002 roku najmniej zarabiali mieszkańcy województwa podkarpackiego (1875,41 zł), a najwięcej w mazowieckiem (2893,83 zł), zatem różnica wynosiła 1018,42 złotych. Dwanaście lat później różnice wyniosły już ponad 1500 złotych, a najgorszym województwem pod względem wynagrodzeń było warmińsko-mazurskie, gdzie zarabiano przeciętnie 3386,96 złotych.

Województwem, w którym przez te 12 lat średnia miesięczna płaca wzrosła kwotowo najwięcej było mazowieckie, gdzie zarabiano ponad 2 tys. złotych więcej. W graniczącym z województwem mazowieckim, warmińsko-mazurskim wynagrodzenia miesięczne powiększyły się średnio o niecałe 1500 złotych, podobnie było w świętokrzyskiem i kujawsko-pomorskiem.

mapa przedstawia dynamikę wynagrodzeń w Polsce w województwach w latach 2002-2014

Mapa przedstawia dynamikę wynagrodzeń w Polsce w województwach w latach 2002-2014

Analizując zmiany w aspekcie procentowym mapa wygląda już zupełnie inaczej. Największe wzrosty dotyczą województw, w których płaca była niższa niż w mazowieckiem. Największy wzrost zanotowały województwa dolnośląskie, lubelskie, pomorskie, łódzkie podkarpackie i podlaskie, w których płaca zwiększyła się o ponad 80 procent. W tym zestawieniu województwo mazowieckie zajmuje ostatnią lokatę.

Mapa dynamiki wynagrodzeń w ujęciu wojewódzkim w latach 2002-2014 w procentach.

Mapa dynamiki wynagrodzeń w ujęciu wojewódzkim w latach 2002-2014 w procentach.

Dane o wynagrodzeniach pochodzą z GUS.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Follow us: Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss

Comments are Closed

Theme by Anders Norén